Zocor

Treść pytania: 

zocor 0.04 ,jak dawkować ,skład, tańszy odpowiednik ?

Odpowiedź: 

Zocor (nazwa międzynarodowa simwastatyna)

Dawkowanie:
Doustnie: schemat dawkowania powinien być dobrany indywidualnie, biorąc pod uwagę cele leczenia oraz reakcję pacjenta na lek. Zakres dawki leczniczej ma dużą rozpiętość, od 5 mg do 80 mg.
Zazwyczaj leczenie rozpoczyna się od dawki 10 - 20 mg przyjmowanej wieczorem. Dawka początkowa 40 mg może być stosowana u pacjentów z dużym ryzykiem wystąpienia zdarzeń wieńcowych. Dawka może być zwiększana w odstępach czasu nie mmniejszych niż 4 tyg.do maksymalnej dawki 80 mg raz dziennie wieczorem.
U pacjentów z homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną zalecane dawkowanie jest następujące: 40 mg wieczorem lub 80 mg na dobę w 3 dawkach podzielonych (rano 20 mg, w południe 20 mg i 40 mg wieczorem).
Dawka symwastatyny w przypadku chorych ze zwiększonym ryzykiem miopatii, z ciężką niewydolnością nerek, lub tych, którzy przyjmują inne leki wchodzące w interakcje z symwastatyną powinna być zmniejszona. U pacjentów przyjmujących cyklosporynę zalecana dawka początkowa to 5 mg. Maksymalna dawka nie powinna przekroczyć 10 mg u pacjentów zażywających cyklosporynę, gemfibrozil lub inne leki z grupy fibratów lub kwas nikotynowy. U tych pacjentów, którzy przyjmują amiodaron lub verapamil dawka stosowanej symwastatyny nie powinna przekraczać 20 mg.

Uwaga!
Należy unikać picia soku grejpfrutowego podczas stosowania symwastatyny, ponieważ powoduje on znaczne zwiększenie stężenia leku i metabolitu we krwi, co może prowadzić do różnych konsekwencji klinicznych tj. wzdęcia, bóle brzucha, biegunka, zaburzenia ostrości widzenia itp.

Tańszy odpowiednik Zocoru 0,04 28 tabletek to symwastatyny produkcji czeskiej, tańsze o ok. 20 zł za 1 opakowanie (Simvacard 0,04 28 tabl. cena dla pacjenta ok. 17-17,50 zł, lub Singal 0,04 28 tabl. cena dla pacjenta ok. 18 - 18,50 zł)

źrodła:
Pharmindex - 2006
Martindale - 2006
Interakcje leków z żywnością i alkoholem - 2004
Ministerstwo Zdrowia - baza informacji o lekach refundowanych 2007