Nudności i wymioty u kobiet ciężarnych

Treść pytania: 

Chciałam zapytać co polecać ciężarnym przy nudnościach i wymiotach? Producent lokomotivu nie podaje przeciwwskazań, chociaż w lekach współczesnej terapii imbir jest przeciwwskazany w wymiotach ciężarnych.Z góry dziękuję za udzielenie mi informacji.

Odpowiedź: 

Nudności i wymioty u kobiet ciężarnych

1. Imbir (preparat Locomotiv kaps.twarde 300 mg - producent Aflofarm)

Wskazania:
choroba lokomocyjna, nudności

Okres ciąży i karmienia piersią:
dotychczas brak danych klinicznych na temat stosowania imbiru w okresie ciąży i karmienia, dlatego preparat nie może być używany w okresie ciąży i karmienia piersią bez zgody lekarza prowadzącego (1)

Źródło
(1)Ulotka producenta Lokomotivu - Aflofarmu

Co do stosowanai imbiru w czasie ciąży, w innych opracowaniach (2,3,4)podaje się, że jest on skuteczny w dawce 250 mg podawanej do 4 razy dziennie (max.1 g sproszkowanego imbiru) przez 4 dni. Może być więc stosowany przy krótkotrwałej terapii (max. 4 dni) i po uperzedniej konsultacji z lekarzem.

Jednakże do dzisiaj nie ma wystarczającej liczby badań, które pozwoliłyby wprowadzić imbir do oficjalnych zaleceń leczenia nudności i wymiotów u kobiet w ciąży.

Wstępne badania nad imbirem potwierdzają, że może być on skuteczny i bezpieczny przy leczeniu nudności i wymiotów u kobiet w ciąży jeżeli jest stosowany w zalecanych dawkach (patrz wyżej)i przez krótki czas (mniej niż pięć dni).
Niektóre publikacje na teamt imbiru nie zachęcają jednak do jego stosowania u kobiet w ciąży ze względu na możliwość wystąpienia po zastosowaniu dużych dawek imbiru wad u płodu lub ryzyka poronienia. Wydaje się konieczne przeprowadzenie większej liczby badań aby potwierdzić bezpieczeństwo i skuteczność stosowania imbiru przez dłuższy okres niż 4 dni.

Źródła
(2)Prodigy.org 2006
(3)Herbal Medicines 2006
(4)Medline Plus 2006

2. Ogólne zalecenia (w konsultowanej przez nas literaturze 2,3,4,5,6) przy nudnościach i wymiotach u kobiet ciężarnych ograniczają się do zaleceń dietetycznych i zaleceń związanych z trybem życia. Jeżeli chodzi o leki to nie ma na rynku europejskim leków specyficznych i w pełni bezpiecznych dla kobiet w ciąży cierpiących na nudności i wymioty. Uważa się, że u większości kobiet nudności i wymioty nie są aż tak uciążliwe i niebezpieczne, że należałoby stosować leki. Jednakże w przypadku kiedy lekarz zaleci stosowanie leków są to zazwyczaj leki przeciwhistaminowe lub przeciwwymiotne, które mogą być przyjmowane tylko przez krótki okres czasu i pod ścisłą kontrolą lekarską.Do leków tych zaliczamy m.in.:
1) prometazynę w dawkach od 10 do 25 mg - jako lek pierwszego rzutu
oraz jako leki drugiego rzutu
2) prochlorperazynę w prewencji nudności i wymiotów (w dawkach 5-10 mg dwa lub trzy razy dziennie) oraz w leczeniu (w dawkach 20 mg jednorazowo i jeżeli jest to konieczne dodatkowo 10 mg dwie godziny później)
3) metoclopramid w dawce 10 mg trzy razy dziennie
Badania prowadzone u kobiet w ciąży przyjmujących w.w. leki wykazały, że krótkotrwałe ich stosowanie przy uciążliwych nudnościach i wymiotach jest bezpieczne i nie wpływa w znaczącym stopniu na płód. Jednakże zawsze decyzja o ich stosowaniu i długość terapii musi być skonsultowana z lekarzem prowadzącym.

3. W przypadku długotrwałych i nawracających poważnych nudności i wymiotów (hyperemesis gravidarum) zaleca się hospitalizację.

Uwaga dodatkowa:
W Kanadzie jest zarejestrowany lek, który jest dobrze przebadany i szeroko stosowany wśród kobiet w ciąży przy nudnościach i wymiotach. Jest to lek o nazwie Diclectin (doksylamina 10 mg + pirydoksyna (czyli wit.B6) 10 mg)
W Stanach Zjednoczonych niekiedy zaleca się także przyjmowanie ondansetronu (Zofran)

Źródła:
1. Ulotka producenta Lokomotivu
2. Prodigy.org 2006
3. Herbal Medicines 2006
4. Medline Plus 2006
5. British National Formulary 2006
6. University of Toronto, Dir.Mothersik Program, Dr Gideon Koren - 2006

Kategoria pytania: