leki antymalaryczne

Treść pytania: 

Chciałbym uzyskać informacje o tabletkach antymalarycznych. Gdzie je mogę kupić (może jakaś strona internetowa jakiejś apteki żebym móg się zorientować w cenach)? Czy mają jakieś skutki uboczne i jakie jest zagrożenie jeżeli nie zacznę ich przyjmować na 6 tygodni przed wyjazdem np. do Afryki, tylko trochę później? Dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedź: 

Wszystkie leki posiadają działania niepożądane, ich, rodzaj, siła, częstość występowania zależą min. od stosowanej substancji czynnej w leku ,dawki oraz innych czynników.

W sprzedaży znajdują się różne preparaty antymalaryczne. O wyborze danego leku i jego dawce powinien zadecydować lekarz. Pominięcie lub przyjęcie dawki leku zbyt późno zwiększa ryzyko choroby. Należy mieć świadomość, iż żadne leki nie gwarantują 100% ochrony przed malarią, natomiast dobra chemioprofilaktyka redukuje znacznie ryzyko choroby.

W zależności od stopnia ryzyka infekcji i dostępności do podstawowej lokalnej opieki medycznej WHO przygotowało różne zalecenia odnośnie chemioprofilaktyki.

* w obszarach gdzie P.falciparum jest nieobecne lub nadal wrażliwe na chloroquine , podróżujący mogą albo profilaktycznie zastosować chloroquine albo jeżeli ryzyko infekcji jest bardzo niskie można nie stosować chemioprofilaktyki.

* w obszarach z niskim ryzykiem infekcji, gdzie P.falciparum jest oporne na chloroquine, zaleca się podawanie chloroquine z proquanilem jako środek chroniący przed P.falciparum i mogący złagodzić objawy w przypadku wystąpienia malarii. Chloroquine podana sama będzie chronić tylko przed P.vivax na tych terenach. Mefloquine jest zalecany jako lek drugiego rzutu.
W przypadku gdy ryzyko infekcji jest bardzo niskie można zrezygnować z chemioprofilaktyki.

*W obszarach wysokiego ryzyka lub tam gdzie istnieję odporność wielolekowa , mefloquine jest zalecana jako lek pierwszego rzutu w profilaktyce;
doxycyklina lub atovaquone-proquanil są zalecane jako leki drugiego rzutu, a chloroquine z proquanilem są lekami trzeciego rzutu.
W przypadku gdy ryzyko infekcji jest bardzo niskie można zrezygnować z chemioprofilaktyki.

Powyższe zalecenia są uwarunkowane od lokalnie występującej oporności na leki.Preparaty: (nazwy pisane dużymi literami są to wybrane nazwy handlowe leków)

chloroquine - ARECHIN (w zapobieganiu podaje się w okresie przebywania w strefie endemicznej i przez 6-8 tygodni po powrocie)

proquanil - PALUDRINE (profilaktykę rozpoczyna się co najmniej na 24h przed przybyciem do strefy endemicznej, a kończy po 4-6 tygodni od powrotu)

mefloquine - LARIAM (profilaktyczne podawanie leku rozpoczyna się tydzień przed wyjazdem do strefy endemicznej i kontynuuje przez 4 tygodnie po powrocie)

atowakon + proquanil - MALARONE (1-2 dni przed podróżą na tereny objęte ryzykiem, w czasie pobytu, a także 7 dni po jego opuszczeniu.)


Co do stron internetowych informacje przesyłamy w załączeniu.

Źródła:
Martindale: The Complete Drug Reference 2006
Leki współczesnej terapii 2007 Jan K. Podlewski, Alicja Chwalibogowska-Podlewska

Kategoria pytania: