Femara

Treść pytania: 

Letrozole-Femara Novartis-Pharma dawka , interakcje , długość stosowania w pierwszej fazie po operacji sutka-pacjentka 50 letnia

Odpowiedź: 

W załączniku wysyłamy Pani charakterystykę produktu leczniczego, w której znajdzie Pani odpowiedź na większość pytań zadanych przez Panią.

Poniżej podajemy kilka dodatkowych informacji dotyczących leku Fenmara:

1) Jak stosować lek Femara?
Femara powinna być stosowana 1 raz dziennie, najlepiej o tej samej porze każdego dnia (nie ma znaczenia czy będzie stosowana rano czy wieczorem)

2) Kiedy stosować lek Femara? (wskazania, oprócz tych zawartych w charakterystyce produktu leczniczego)
Wg wytycznych brytyjskich standardowo po chirurgicznym usunięciu wczesnego stadium nowotwora piersi (bez przerzutów) podaje się pacjentkom przez pięć lat Tamoxifen. Najnowsze badania prowadzone w Wlk Brytanii biorą pod uwagę inny schemat leczenia wczesnego nowotworu piersi tzn. 2-3 lata terapii Tamoxifenem a następnie 2-3 lata stosowania Femary. Te wytyczne nie zostały jeszcze zatwierdzone przez National Institute for Health and Excellence (w Wlk Brytanii jest to Instytut wydający wytyczne dla lekarzy dot. najbardziej efektywnego stosowania leków i schematów leczenia).
Czasami Femara jest stosowana przed chirurgicznym usunięciem piersi lub guzka, we wczesnym stadium nowotwora piersi.
Fmara może być też stosowana w zaawansowanym nowotworze piersi, przy przerzutach oraz w okresie nawrotu choroby.

3) Długość stosowania leku Femara
W każdym przypadku lekarz prowadzący powinien ustalić długość stosowania leku. Zazwyczaj Femara jest zalecana przez lekarzy przez kilka miesięcy do kilku lat. Wszystko zależy od zaawansowania choroby i diagnozy lekarskiej. Uważa się,iż stosowanie Femary może być kontynuowane tak długo jak długo będzie ono skuteczne.

Źródła:
Martindale: The Complete Drug Reference, 2006
British National Formulary, 2006
www.cancerbackup.org.uk

Kategoria pytania: