Aqua pro injectione

Treść pytania: 

Chciałabym się dowiedzieć, czy można do rozpuszczania leków w celu podania dożylnie używać Aqua pro injectione. Słyszałam że w/w substancja podana dożylnie powoduje hemolizę. czy jest to zgodne z prawdą?

Odpowiedź: 

Aqua pro injectione - woda do wstrzyknięć jest przeznaczona do sporządzania
leków pozajelitowych (rozcieńczania i rozpuszczania produktów leczniczych ),
płynów do wstrzyknięć i do wlewów.

Nie należy podawać dożylnie samej wody do wstrzykiwań ze względu na jej
hipotoniczność. Podanie we wlewie dużych objętości roztworów hipotonicznych,
przygotowanych z użyciem wody do wstrzykiwań ,grozi wystąpieniem hemolizy
wewnątrznaczyniowej. Przy podawaniu dużych objętości płynów należy regularnie
kontrolować równowagę jonową.

Dodatkowo zawsze należy uwzględnić przeciwwskazania do stosowania dodawanego
leku.

Źródła:
[1] Farmacja Stosowana S.Janicki, Adolf Fiebig, M.Sznitowska 2002
[2] Charakterystyka produktu leczniczego Aqua pro injectione firmy Baxter
Healthcare Ltd.,UK
http://www.urpl.gov.pl/rejestr_ch/index.htm

Kategoria pytania: