Topiramat-ratiopharm

Treść pytania: 

Czy stosując lek Topiramat- ratiopharm 200 można prowadzić samochód? nie wpływa to na zdolność prowadzenia pojazdu?

Odpowiedź: 

Topiramat-ratiopharm (chem.topiramat)- pochodna fruktopiranozy o działaniu przeciwdrgawkowym

Środki ostrożności:
- stosować uważnie u osób prowadzących pojazdy i obsługujących maszyny (1)
- podczas leczenia chorzy nie powinni prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać maszyn w ruchu (2)
- u chorych, u których dochodzi do zmniejszenia masy ciała, należy zwiększyć ilość przyjmowanego pokarmu
- w trakcie leczenia nie należy pić napojów alkoholowych oraz stosować leków zawierających etanol
- w przypadku niewydolności nerek zmniejszyć dawkę o 50%
- nie stosować razem z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi (ryzyko inaktywacji leku)
- topiramat zwiększa ryzyko kamicy dróg nerkowych głównie u osób mających predyspozycje do powstawania takich kamieni (kamica tego typu występuje u ok. 1,5% leczonych dorosłych)

Ważne!
Ogólne uwagi dotyczące prowadzenia pojazdów przez chorych dotkniętych epilepsją - wytyczne brytyjskie (3)
Prowadzenie pojazdów przez pacjentów chorujących na epilepsję podlega wytycznym ustalonym w Anglii przez Driving and Vehicle Licensing (http://www.dvla.gov.uk/at_a_glance/ch1_neurological.htm)
Na ogół uważa się, że tylko ci chorzy mogą prowadzić pojazdy, których choroba jest dobrze kontrolowana. Oznacza to, że pacjent może prowadzić samochód wówczas gdy przez rok wcześniej nie miał żadnego napadu epilepsji lub jeżeli napady drgawkowe pojawiały się jedynie w nocy a w dzień przez okres 3 lat nie było takich objawów.

Nie należy prowadzić pojazdów w przypadku wycofywania danego leku, zmiany leku lub zmian w dawkowaniu. Nie należy także prowadzić pojazdów jeżeli pacjent ma nasilone objawy niepożądane przy stosowaniu leków przeciwdrgawkowych (np. senność, zawroty głowy,niezborność, spowolnienie ruchowe itp.)

Podsumowanie:
Biorąc pod uwagę wytyczne różnych krajów UE (francuskie, angielskie)oraz różne informacje na temat prowadzenia pojazdów w przypadku leczenia lekami przeciwdrgawkowymi (1,2) należy zachować szczególną ostrożność i uwagę przy podejmowaniu decyzji o prowadzeniu samochodu.

W związku z niewystarczającymi danymi odnośnie przyjmowania przez Panią leku topiramat (dawkowanie, długość stosowania, wskazanie, działania niepożądane - jeżeli występują itp.) decyzję o prowadzeniu samochodu proszę skonsultować z lekarzem prowadzącym. Powyżej podaliśmy jedynie ogólne informacje dotyczące prowadzenia pojazdów i stosowania leków przeciwdrgawkowych.

Źródła:
(1)Leki Współczesnej Terapii - 2007
(2)Guide Pratique des Medicaments - Dorosz 2006
(3)Martindale - The Complete Drug Reference

Kategoria pytania: