Cerebrolysin czas stosowania

Treść pytania: 

Chora niedowład połowiczny prawostronny po udarze niedokrwiennym mózgu / styczeń 2007 / przyjeła cerebrolysin 5mil 20 zastrzyków w miesiącu wrzesień 2008 oraz tą samą dawkę w miesiącu listopadzie . Nastąpiła poprawa mowy i bezwładu ręki . Jest w trakcie brania trzeciej serii . Proszę podać ile takich serii mozna przyjąć bez robienia dłuższej przerwy np. jednego roku .

Dodatkowe pytania CIL do pacjenta: 
Odpowiedź pacjenta: 
Odpowiedź: 

<p>Cykl leczenia można powtórzyć, aż do momentu, kiedy nie widać dalszych efektów poprawy klinicznej.</p> <h5>Źródła:<br /> Charakterystyka produktu leczniczego Cerebrolysin</h5>