Vitacon - dostępność

Treść pytania: 

Jestem lekarzem neonatologiem , jakie są obecnie postacie witaminy K do podawania domięśniowego noworodkom w pierwszej dobie życia , zalecana dawka to 0,5mg domięśniowo lub 2mg doustnie, Vitakon w amp. 1mg/o,5ml jest właśnie wycofywany z produkcji

Dodatkowe pytania CIL do pacjenta: 
Odpowiedź pacjenta: 
Odpowiedź: 

<p>W odpowiedzi na Pana pytanie informujemy, że wg informacji otrzymanej od producenta Vitaconu lek ten w dawce 1 mg/0,5 ml nie został zgłoszony do harmonizacji i w związku z powyższym nie jest już produkowany od stycznia 2009 roku. Lek może znajdować się w obrocie do wyczerpania zapasów i powinien być jeszcze dostępny w niektórych hurtowniach.&nbsp; Niestety nie ma obecnie w Polsce innej zarejestrowanej postaci witaminy K do podawania domięśniowego u noworodków w pierwszej dobie życia. Można jedynie sprowadzić na import docelowy lek:</p> <p>Konakion MM Paediatric <a href=\"http://emc.medicines.org.uk/medicine/1699/SPC/Konakion+MM+Paediatric/\""> http://emc.medicines.org.uk/medicine/1699/SPC/Konakion+MM+Paediatric/</a... <h5>Źródła:<br /> 1. Informacja od Polfy Warszawa &#8211; producenta Vitaconu &#8211; 25.05.2009<br /> 2. Baza&nbsp; leków - emc.medicines.org.uk 2009 rok</h5>"