propafenon - działania niepożądane

Treść pytania: 

Mam 69 lat. Stwierdzono u mnie arytmię.
Wg Holtera "Liczne ekstrasystolia komorowe 2607/dobę max 261/godz,okresowo bigeminia i trigeminia komorowa 4xpary bez salw komorowych.Ekstrasystolia nadkomorowa 11/dobę bez pauz patologicznych".
Dostałem leki:potas,magnez, rytmonorm 150 po 2x dobę. Biorę też Doxar 2mg, Penester 1x dobę(od Urologa) i Tulip 10, 1 x dobę.
Dwóch Kardiologów niezależnie od siebie stwierdziło, że nie jest to przypadek ciężki, groźny dla życia, tylko przykry w odczuciach. Po wzięciu leków przestałem odczuwać "piknięcia", a po 2 m-cu w/w objawy ustąpiły.
Wg Holtera: "Rytm zatokowy o śr.częstości do 61/min. Pojedyńcze ekstrasystolia przedsiąkowe.Bez pauz >2 sek".

Zadowolony z wyniku Kardiolog odstawił potas został magnez 1x dobę i Rytmonorm 150 2x dobę. W internecie,oraz w encyklopedii leków przeczytałem ostrzeżenie że: "Rytmonorm powinien być stosowany jedynie w ciężkich i niebezpiecznych zaburzeniach rytmu serca, nie należy go podawać w przypadkach nie zagrażających życiu, gdy skuteczne są inne leki." Lekarz kardiolog, któremu przedstawiłem w/w ostrzeżenie powiedział, że nie spotkał się z takim ostrzeżeniem i nie wie po co ktoś to pisał, jego zdaniem skoro ktoś (inny kardiolog) mi ten lek przepisał i on jest skuteczny, to po co zmieniać, a rytmonorm jest łagodnym lekiem jak inne i jak bardzo chcę to może zapisać mi inny lek. Ponieważ mam brać ten lek możliwe ,że do końca życia, zacząłem odczuwać duży dyskomfort i strach czy ten lek nie szkodzi na co innego, skoro są w wielu źródłach ostrzeżenia przed nim. A może jestem bardzo chory i mi nie mówią? Bardzo proszę o wyjaśnienie sensu ostrzeżeń i czy prosić o zmianę leku."

Odpowiedź: 

Uprzejmie informujemy ,że Centrum Informacji o Leku nie zajmuje się analizowaniem danych diagnostycznych a jedynie informacją dot. stosowania leków. Co do ewentualnej zmiany leku może zadecydować tylko lekarz prowadzący.

Poniżej rozwijamy sens informacji, iż propafenon nie powinien być stosowany w arytmiach nie zagrażających życiu.

Substancja czynna leku Rytmonorm -propafenon  należy do leków przeciwarytmicznych grupy IC (według klasyfikacji Vaughan-Williamsa), poza nim do tej grupy zalicza się również flekainid i enkainid (wycofany z rynku).

Leki z grupy IC mogą wykazywać u części pacjentów działanie proarytmogenne tzn. mogą wywoływać arytmie, zostało to potwierdzone w badaniu CAST (Cardiac Arrhythmia Suppression Trial), w którym stwierdzono, że u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego liczba nagłych zgonów z przyczyn sercowych oraz umieralność ogólna w grupie leczonej lekami przeciwarytmicznymi grupy IC – flekainidem i enkainidem była większa niż grupie z placebo. 

Nie jest znana przydatność wyników badania CAST  w przypadku innej populacje pacjentów (np. pacjentów bez przebytego zawału serca) lub też innych leków przeciwarytmicznych, ale warto mieć na uwadze, że  jakiekolwiek leki antyarytmiczne z grupy IC mogą wykazywać znaczne ryzyko u pacjentów z strukturalną chorobą serca.  Z uwagi na brak dowodów ,że leki te poprawiają przeżycie  powinny być generalnie unikane u pacjentów z nie zagrażającą życiu arytmią komorową, nawet jeżeli pacjent doświadcza nieprzyjemnych, ale nie zagrażających życiu objawów lub symptomów.

Źródła:
1. Charakterystyka produktu leczniczego propafenone hcl (Propafenone hydrochloride)  tablet
[Watson Laboratories Inc.]
2. Farmakologia i Toksykologia Mutschler 2001
Kategoria pytania: