tiomersal (mertiolat) - szczepionki

Treść pytania: 

Witam.Poszukuję szczepionki przypominającej przeciw tężcowi, która nie zawiera środka konserwującego mertiolat. Szczepionka przeznaczona jest dla 18 letniego chłopca chorego na autyzm

Dodatkowe pytania CIL do pacjenta: 
Odpowiedź pacjenta: 
Odpowiedź: 

<p>Zgodnie z programem szczepień ochronnych na 2010 rok rozumiemy ,iż jest to czwarta <ins>dawka uzupełniająca</ins> (nie przypominająca) szczepienia podstawowego szczepionką przeciwko błonicy, teżcowi i krztuścowi , którą podaje się w wieku od 16 - 18 miesiąca życia (droga podania: podskórnie lub domięśniowo). <ins>Pierwszą dawkę przypominającą</ins> przeciwko błonicy, teżcowi i krztuścowi podaje się w 6 roku życia (droga podania: domięśniowo). </p> <p>Szczepionką przeciwko błonicy, teżcowi i krztuścowi nie zawierającą tiomersalu jest np. Infanrix - DTPa, TRIPACEL </p> <p><ins><strong>Dodatkowe informacje na temat tiomersalu.</strong></ins></p> <p><strong>Tiomersal</strong> jest stosowany jako środek konserwujący wykazujący działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Kontrowersje dotyczące zastosowania go w szczepionkach i jego potencjalnej roli jako środka przyczyniającego się do rozwoju autyzmu i zaburzeń rozwoju neuropsychologicznego trwają od 1999 roku, kiedy to organy nadzorujące zarówno w Europie (EMEA) jak w USA (American Academy of Pediatrics, United States Public Health Service) wydały oświadczenie aby użycie tiomersalu w szczepionkach było stopniowo wycofywane. Oświadczenie to było następstwem obaw ,iż podczas szczepień immunizacyjnych u dzieci może dojść do kumulacji rtęci, której ilość mogłaby potencjalnie przekroczyć maksymalne stężenie ustanowione przez rząd US dla metylu rtęci . Badania przeprowadzone w późniejszym czasie nie wykazały związku pomiędzy szczepionkami zawierającymi tiomersal i zaburzeniami rozwoju neuropsychologicznego takimi jak autyzm i zaburzenia mowy. Wyniki badań były poparte faktem ,iż tiomersal jest metabolizowany do etylenu rtęci , który znacznie różni się farmakokinetyką w stosunku do metylu rtęci. Etylen rtęci jest znacznie szybciej wydalany i nie ulega kumulacji w organizmie. W 2004 roku EMEA wydała kolejne oświadczenie w którym informuje ,że tiomersal może być stosowany jako środek konserwujący w szczepionkach podając przy tym informacje ,że zgodnie z ogólnoświatowym celem redukcji narażenia na rtęć powinno się promować szczepionki nie zawierające tiomersalu lub z jego jak najniższym stężeniem. Agencja leków UK i USA wydały podobne oświadczenie: brak dowodów na niepożądane działania neurologiczne wywołane przez niewielkie ilości tiomersalu obecnego w niektórych szczepionkach. Według WHO nie ma istotnych dowodów naukowych w kwestii niebezpieczeństwa stosowania szczepionek z tiomersalem . WHO informuje przy tym że szczepionki zawierające tiomersal mogą być nadal używane w światowych programach szczepień ponieważ korzyści z ich stosowania znacznie przewyższają ryzyko toksyczności.</p> <h5>Źródła:</h5> <ol> <li> <h5>Program Szczepień Ochronnych na rok 2010</h5> </li> <li> <h5>Leki współczesnej terapii wydanie XIX - Jan K.Podlewski, Alicja Chwalibogowska-Podlewska</h5> </li> <li> <h5>Charakterystyka produktu leczniczego Infanrix - DTPa</h5> </li> <li> <h5>Ulotka leku TRIPACEL </h5> </li> <li> <h5>Martindale: The complete drug reference 2007</h5> </li> <li> <h5>Public Statement on Thiomersal containing medicinal products. EMEA Jul 1999 <a href=\"http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guidelin...\"">http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guidelin... </li> <li> <h5>EMA Public Statement on Thiomersal in Vaccines for Human Use - Recent Evidence Supports Safety of Thiomersal-containing Vaccines . EMEA 2004 <a href=\""http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guidelin...\"">http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guidelin... </li> <li> <h5>CHMP Position Paper on Thiomersal Implementation of the Warning Statement Relating to Sensitisation EMEA 2007 <a href=\""http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guidelin...\"">http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guidelin... </li> <li> <h5>Thiomersal (ethylmercury) containing vaccines<br /> <a href=\""http://www.mhra.gov.uk/Safetyinformation/Generalsafetyinformationandadvi...(ethylmercury)containingvaccines/CON026254#1\"">http://www.mhra.gov.uk/Safetyinformation/Generalsafetyinformationandadvi... </li> <li> <h5>Committee on Safety of Medicines statement<br /> <a href=\""http://www.mhra.gov.uk/home/idcplg?IdcService=GET_FILE&amp;dDocName=CON0...\"">http://www.mhra.gov.uk/home/idcplg?IdcService=GET_FILE&amp;dDocName=CON0... </li> <li> <h5>Statement on thiomersal<br /> <a href=\""http://www.who.int/vaccine_safety/topics/thiomersal/statement_jul2006/en...\"">http://www.who.int/vaccine_safety/topics/thiomersal/statement_jul2006/en... </li> <li> <h5>Thimerosal in Vaccines<br /> <a href=\""http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/SafetyAvailability/VaccineSafe...\"">http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/SafetyAvailability/VaccineSafe... </li> <li> <h5>Odpowiedź MZ dot. zawartości tiomersalu w szczepionkach<br /> <a href=\""http://www.senat.gov.pl/k7/dok/sten/oswiad/kaleta/4504o.pdf\"">http://www.senat.gov.pl/k7/dok/sten/oswiad/kaleta/4504o.pdf</a></h5> </li> </ol>"