Różnice prednisolon vs prednizon

Treść pytania: 

ENCORTOLON czy ENCORTON - jaka jest różnica pomiędzy tymi lekami. Jeden producent, taki sam składnik podstawowy. Większa możliwość wyboru wielkości zalecanej dawki w leku o nazwie ENCORTON. Jestem zaineresowana tą różnicą leków ale lek nie jest dla mnie.

Dodatkowe pytania CIL do pacjenta: 
Odpowiedź pacjenta: 
Odpowiedź: 

<p>Zasadniczą różnicą jest składnik leku.<br /> Encorton: <strong>prednizon</strong><br /> Encortolon: <strong>prednizolon</strong></p> <p>Prednizon (Encorton) jest związkiem nieaktywnym, a znaczenie kliniczne ma powstający w wątrobie aktywny metabolit prednizonu - prednizolon (Encortolon).</p> <p>Wskazania do stosowania prednisonu do podawania doustnego są takie same jak prednisolonu. </p> <h5>Źródło:<br /> 1. Charakterystyka produktu leczniczego Encorton<br /> 2. Charakterystyka produktu leczniczego Encortolon</h5>