Prolab Farmaceutyczne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Analityczno-Handlowe Halkiewicz i Ratajczyk Sp.j.

Prolab Farmaceutyczne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Analityczno-Handlowe Halkiewicz i Ratajczyk Sp.j.

Przemysłowa 3
Paterek
89-100
Polska
(052) 386-73-10
(052) 386-73-23

Leki zarejestrowane przez podmiot odpowiedzialny Prolab Farmaceutyczne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Analityczno-Handlowe Halkiewicz i Ratajczyk Sp.j.

czopki
Prolab Farmaceutyczne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Analityczno-Handlowe Halkiewicz i Ratajczyk Sp.j.
płyn doustny
Prolab Farmaceutyczne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Analityczno-Handlowe Halkiewicz i Ratajczyk Sp.j.
maść
Prolab Farmaceutyczne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Analityczno-Handlowe Halkiewicz i Ratajczyk Sp.j.
maść
Prolab Farmaceutyczne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Analityczno-Handlowe Halkiewicz i Ratajczyk Sp.j.
płyn doustny
Prolab Farmaceutyczne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Analityczno-Handlowe Halkiewicz i Ratajczyk Sp.j.
maść
Prolab Farmaceutyczne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Analityczno-Handlowe Halkiewicz i Ratajczyk Sp.j.
proszek doustny
proszek do sporządzania roztworu doustnego
Prolab Farmaceutyczne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Analityczno-Handlowe Halkiewicz i Ratajczyk Sp.j.
roztwór na skórę
Prolab Farmaceutyczne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Analityczno-Handlowe Halkiewicz i Ratajczyk Sp.j.