Produkty zawierające lewetyracetam w postaci roztworu doustnego 100 mg/ml: ryzyko błędnego dawkowania leku prowadzące do przedawkowania

Żródło informacji:

Ostatnie decyzje i komunikaty Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Komunikaty bezpieczeństwa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.