Montelukast Sandoz

Substancja czynna: 
Montelukastum
Postać: 
Dawka: 
10 mg
Zawartość opakowania: 
28 szt.
Kod EAN: 
5909990780266
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
22.14 zł
Cena detaliczna: 
28.22 zł
Cena hurtowa: 
23.25 zł
Wysokość limitu finansowania: 
22.31
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
12.60 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-05-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Montelukast Sandoz jest wskazany jako lek dodatkowy w leczeniu astmy łagodnej i umiarkowanej u pacjentów, u których nie można uzyskać wystarczającej kontroli objawów za pomocą wziewnych kortykosteroidów oraz doraźnie stosowanych krótko działających beta-agonistów. U pacjentów z astmą, u których istnieją wskazania do zastosowania montelukastu, lek ten może również łagodzić objawy sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Montelukast Sandoz jest również wskazany w zapobieganiu astmie, której cechą dominującą jest wysiłkowy skurcz oskrzeli.

Stosowanie produktu Montelukast Sandoz jest wskazane u dorosłych i młodzieży w wieku od 15 lat.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego