Promonta

Substancja czynna: 
Montelukastum
Postać: 
Dawka: 
10 mg
Zawartość opakowania: 
28 szt. (4 blist.po 7 szt.)
Kod EAN: 
5909990671090
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
21.38 zł
Cena detaliczna: 
27.42 zł
Cena hurtowa: 
22.45 zł
Wysokość limitu finansowania: 
22.31
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
11.80 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-05-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Produkt Promonta1 jest stosowany pomocniczo w leczeniu astmy u pacjentów z astmą przewlekłą o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu, u których efekty leczenia wziewnymi kortykosteroidami i stosowanymi doraźnie krótko działającymi β-agonistami są niezadowalające.

U pacjentów w wieku od 2 do 14 lat produkt Promonta może być również stosowany zamiast małych dawek wziewnych kortykosteroidów u pacjentów z astmą przewlekłą o łagodnym nasileniu, u których w ostatnim okresie nie obserwowano ciężkich napadów astmy wymagających stosowania doustnych kortykosteroidów, oraz u pacjentów, którzy nie są w stanie stosować kortykosteroidów wziewnych (patrz punkt 4.2).

U pacjentów w wieku od 15 lat z astmą, u których produkt Promonta jest stosowany w leczeniu astmy, może on również łagodzić objawy sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Produkt Promonta jest też stosowany w zapobieganiu astmie, w której skurcz oskrzeli wywołany jest głównie przez wysiłek fizyczny.

1) Wszystkie informacje dotyczące produktu Promonta – o ile nie jest wyraźnie zaznaczone inaczej – odnoszą się zarówno do produktu Promonta w postaci tabletek do rozgryzania i żucia 4 i 5 mg, jak również produktu Promonta w postaci tabletek powlekanych 10 mg.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego
www.urpl.gov.pl