Symlukast 10

Substancja czynna: 
Montelukastum
Postać: 
Dawka: 
10 mg
Zawartość opakowania: 
28 szt. (4 blist.po 7 szt.)
Kod EAN: 
5909990697939
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
17.28 zł
Cena detaliczna: 
23.11 zł
Cena hurtowa: 
18.14 zł
Wysokość limitu finansowania: 
22.31
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
7.49 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Symlukast jest stosowany pomocniczo w leczeniu astmy u tych pacjentów z astmą przewlekłą łagodną lub umiarkowaną, u których leczenie za pomocą wziewnych glikokortykosteroidów i „doraźnie” stosowanych krótko działających β-agonistów nie zapewnia odpowiedniej klinicznej kontroli objawów astmy.

U pacjentów w wieku od 2 do 14 lat Symlukast może być również stosowany zamiast małych dawek wziewnych kortykosteroidów u pacjentów z astmą przewlekłą łagodną, u których w ostatnim okresie nie występowały ciężkie napady astmy wymagające stosowania doustnych kortykosteroidów, oraz u pacjentów, którzy nie są w stanie stosować kortykosteroidów wziewnych (patrz punkt 4.2).

U pacjentów w wieku od 15 lat z astmą, u których Symlukast jest stosowany w leczeniu astmy, może on również łagodzić objawy sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Symlukast jest też stosowany w zapobieganiu astmie, w której dominującym objawem jest skurcz oskrzeli wywołany wysiłkiem fizycznym.

Źródło: www.urpl.gov.pl