Telmidon

Substancja czynna: 
Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum
Postać: 
Dawka: 
80+25 mg
Zawartość opakowania: 
56 szt.
Kod EAN: 
5909991283322
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
38.88 zł
Cena detaliczna: 
49.40 zł
Cena hurtowa: 
40.82 zł
Wysokość limitu finansowania: 
49.40
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
14.82 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2017-11-01
Okres obowiązywania decyzji: 
5 lat
Grupa limitowa: 
45.0, Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Leczenie pierwotnego nadciśnienia tętniczego.

Produkt leczniczy złożony Telmidon o mocy 40 mg+12,5 mg i 80 mg+12,5 mg (40 mg telmisartanu+12,5 mg hydrochlorotiazydu i 80 mg telmisartanu+12,5 mg hydrochlorotiazydu) jest wskazany u osób dorosłych, u których ciśnienie krwi nie jest odpowiednio kontrolowane podczas monoterapii telmisartanem.

Produkt leczniczy złożony Telmidon o mocy 80 mg+25 mg (80 mg telmisartanu+25 mg hydrochlorotiazydu) jest wskazany u osób dorosłych, u których ciśnienie krwi nie jest odpowiednio kontrolowane podczas stosowania produktu Telmidon o mocy 80 mg +12,5 mg (80 mg telmisartanu/12,5 mg hydrochlorotiazydu) lub dorosłych, u których uzyskano kontrolę ciśnienia tętniczego podczas stosowania telmisartanu i hydrochlorotiazydu w oddzielnych preparatach.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego