Poltram Retard 200

Substancja czynna: 
Tramadolum
Dawka: 
200 mg
Zawartość opakowania: 
30 szt. (3 blist.po 10 szt.)
Kod EAN: 
5909990967827
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Nowotwory złośliwe
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
35.00 zł
Cena detaliczna: 
43.79 zł
Cena hurtowa: 
36.75 zł
Wysokość limitu finansowania: 
37.00
Poziom odpłatności: 
bezpłatny do limitu
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
6.79 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Bóle o średnim i dużym natężeniu.

Wskazania do stosowania:

Bóle o średnim i dużym natężeniu.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego