Voriconazol Polpharma

Substancja czynna: 
Voriconazolum
Postać: 
Dawka: 
200 mg
Zawartość opakowania: 
20 szt.
Kod EAN: 
5909991063177
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
profilaktyka inwazyjnych zakażeń grzybiczych u pacjentów wysokiego ryzyka z zespołami przebiegającymi z niedoborami odporności
Urzędowa cena zbytu: 
194.51 zł
Cena detaliczna: 
221.28 zł
Cena hurtowa: 
204.24 zł
Wysokość limitu finansowania: 
198.48
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
26.00 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2017-09-01 - wskazania refundacyjne, 2018-03-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
2 lata - wskazania refundacyjne, 2 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
112.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego – pochodne triazolu – worykonazol
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Worykonazol, lek przeciwgrzybiczy o szerokim spektrum działania z grupy triazoli jest wskazany do stosowania u pacjentów dorosłych i dzieci w wieku od 2 lat w:
Leczeniu inwazyjnej aspergilozy.
Leczeniu kandydemii u pacjentów bez towarzyszącej neutropenii.
Leczeniu ciężkich, opornych na flukonazol zakażeń inwazyjnych Candida (w tym C. krusei).
Leczeniu ciężkich zakażeń grzybiczych wywołanych przez Scedosporium spp. i Fusarium spp.
Produkt Voriconazol Polpharma należy stosować przede wszystkim u pacjentów z postępującymi, mogącymi zagrażać życiu zakażeniami.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego