Voriconazole Mylan

Substancja czynna: 
Voriconazolum
Postać: 
Dawka: 
200 mg
Zawartość opakowania: 
20 szt.
Kod EAN: 
5909991191917
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
profilaktyka inwazyjnych zakażeń grzybiczych u pacjentów wysokiego ryzyka z zespołami przebiegającymi z niedoborami odporności
Urzędowa cena zbytu: 
280.80 zł
Cena detaliczna: 
311.88 zł
Cena hurtowa: 
294.84 zł
Wysokość limitu finansowania: 
198.48
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
116.60 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-11-01 - wskazania refundacyjne, 2017-09-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
2 lata - wskazania refundacyjne, 2 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
112.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego – pochodne triazolu – worykonazol
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Worykonazol, lek przeciwgrzybiczy o szerokim spektrum działania z grupy triazoli jest wskazany do stosowania u pacjentów dorosłych i dzieci w wieku od 2 lat w:

  • Leczeniu inwazyjnej aspergilozy.
  • Leczeniu kandydemii u pacjentów bez towarzyszącej neutropenii.
  • Leczeniu ciężkich, opornych na flukonazol zakażeń inwazyjnych Candida (w tym C. krusei).
  • Leczeniu ciężkich zakażeń grzybiczych wywołanych przez Scedosporium spp. i Fusarium spp.

Voriconazole Mylan należy stosować przede wszystkim u pacjentów z postępującymi, mogącymi zagrażać życiu zakażeniami.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego
www.urpl.gov.pl