Program Szczepień Ochronnych na rok 2020

Program Szczepień Ochronnych na rok 2020, zwany dalej „PSO”, składa się z następujących części:

 1. Szczepienia obowiązkowe
  • Szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży według wieku – kalendarz szczepień.
   • A.1. Wariant szczepień z użyciem szczepionki wysokoskojarzonej DTaP-IPV-Hib – stosuje się w przypadku dostępności doszczepionek wysokoskojarzonych.
  • Szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie w związku z przesłankami klinicznymi lub epidemiologicznymi.
  • Szczepienia poekspozycyjne.
 2. Szczepienia zalecane
 3. Informacje uzupełniające – zasady szczepień przeciw wybranym chorobom zakaźnym.
 4. Ogólne zasady przeprowadzania i organizacji szczepień.