Pfizer Polska Sp. z o.o.

Pfizer Polska Sp. z o.o.

ul. Postępu 17B
02-676 Warszawa
Polska

Leki zarejestrowane przez podmiot odpowiedzialny Pfizer Polska Sp. z o.o.

proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Pfizer Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Pfizer Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Pfizer Polska Sp. z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań domięśniowych, dożylnych i infuzji
Pfizer Polska Sp. z o.o.
kapsułki
Pfizer Polska Sp. z o.o.
proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Pfizer Polska Sp. z o.o.