AstraZeneca AB

AstraZeneca AB

S-151
85 Sodertalje
Szwecja

Leki zarejestrowane przez podmiot odpowiedzialny AstraZeneca AB

aerozol inhalacyjny, zawiesina
AstraZeneca AB
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
AstraZeneca AB
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
AstraZeneca AB
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
AstraZeneca AB
tabletki powlekane
AstraZeneca AB
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
AstraZeneca AB
aerozol inhalacyjny, zawiesina
AstraZeneca AB
tabletki powlekane
AstraZeneca AB
tabletki powlekane
AstraZeneca AB
tabletki powlekane
AstraZeneca AB