CSC Pharmaceuticals Handels GmbH

CSC Pharmaceuticals Handels GmbH

Gewerbestrasse 18-20, Gewerbegebiet Klein-Engersdorf
A-2102 Bisamberg
Austria

Leki zarejestrowane przez podmiot odpowiedzialny CSC Pharmaceuticals Handels GmbH

tabletki
CSC Pharmaceuticals Handels GmbH
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
CSC Pharmaceuticals Handels GmbH
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
CSC Pharmaceuticals Handels GmbH
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
CSC Pharmaceuticals Handels GmbH
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
CSC Pharmaceuticals Handels GmbH
roztwór do wstrzykiwań
CSC Pharmaceuticals Handels GmbH
aerozol na skórę, roztwór
CSC Pharmaceuticals Handels GmbH
proszek i rozp. do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu
CSC Pharmaceuticals Handels GmbH