Novartis Poland Sp. z o.o.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Marynarska 15
02-674 Warszawa
Polska

Leki zarejestrowane przez podmiot odpowiedzialny Novartis Poland Sp. z o.o.

proszek do inhalacji w kapsułkach twardych
Novartis Poland Sp. z o.o.
tabletka
Novartis Poland Sp. z o.o.
tabletki
Novartis Poland Sp. z o.o.
krople do oczu, roztwór
Novartis Poland Sp. z o.o.
krople do oczu
zawiesina
Novartis Poland Sp. z o.o.
zawiesina doustna
Novartis Poland Sp. z o.o.
tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej
Novartis Poland Sp. z o.o.
tabletki dojelitowe
Novartis Poland Sp. z o.o.
roztwór do wstrzykiwań
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Novartis Poland Sp. z o.o.
proszek do inhalacji w kapsułkach twardych
Novartis Poland Sp. z o.o.