Urzędowy wykaz produktów leczniczych 2020

Poniżej zamieszamy link do elektronicznego wykazu leków, które zostały dopuszczone do obrotu na terytorium Polski. Wykaz obejmuje stan rejestracji na dzień 1 stycznia 2020 r.

Załącznik Nr 1 obejmuje produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w ramach procedury narodowej oraz procedur europejskich, których łączna liczba wynosi 10 258 produkty.

Załącznik Nr 2 obejmuje produkty lecznicze dopuszczone do obrotu przez Komisję Europejską w liczbie  2 724 produktów.

Załącznik Nr 3 obejmuje produkty lecznicze posiadające pozwolenie na import równoległy w liczbie 3 391 produktów.

Załącznik Nr 4 obejmuje produkty lecznicze weterynaryjne dopuszczone do obrotu w ramach procedury narodowej oraz procedur europejskich, których łączna liczba wynosi 1 563 produktów.

Załącznik Nr 5 i 6  obejmuje produkty lecznicze weterynaryjne dopuszczone do obrotu przez Komisję Europejską, a także produkty lecznicze weterynaryjne posiadające pozwolenie na import równoległy w łącznej liczbie 447 produktów.