Wytyczne - Polskie Towarzystwo Diabetologiczne

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne

Siedziba
ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk
e-mail: [email protected]

Adres korespondencyjny:
Prof. dr hab. n. med. Maciej T. Małecki
Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych UJ
Ul. Kopernika 15
31-501 Kraków
tel. (+48) 696-397-968

Wytyczne terapeutyczne

Cukrzyca  

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014: