granulat do sporządzania zawiesiny doustnej w saszetce
Aeterna Zentaris GmbH