Ruconest

Biofuroksym

proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Merz Pharmaceuticals GmbH
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Merz Pharmaceuticals GmbH
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Hospira UK Ltd
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Mylan S.A.S.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Sandoz GmbH
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
EGIS Pharmaceuticals PLC
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
GlaxoSmithKline Trading Services Limited
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Actavis Group PTC ehf.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Pfizer Limited
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Pfizer Limited
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Accord Healthcare Limited
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Adamed Sp. z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
EUSA Pharma SAS
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
FarmaPlus AS
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Alvogen IPCo S.àr.l.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Allergan Pharmaceuticals Ireland
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
ESP Pharma Limited
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Hospira UK Ltd
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Agila Specialties UK Limited
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Orion Corporation
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
IWA Consulting Aps.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Pfizer Europe MA EEIG
proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA