proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań
Celgene Europe B.V.
proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego
proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań
Mallinckrodt Medical B.V.
proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań
Celgene Europe B.V.