roztwór do wstrzykiwań
Voxel S.A.
roztwór do wstrzykiwań
Fresenius Kabi Polska Sp z o.o.
roztwór do wstrzykiwań
Fresenius Kabi Polska Sp z o.o.
roztwór do wstrzykiwań
Aspen Pharma Trading Limited
roztwór do wstrzykiwań
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
Mylan S.A.S.
roztwór do wstrzykiwań
Advanced Accelerator Applications
roztwór do wstrzykiwań
SUN-FARM Sp. z o.o
roztwór do wstrzykiwań
STADA Arzneimittel AG
roztwór do wstrzykiwań
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
IBSA Farmaceutici Italia Srl
roztwór do wstrzykiwań
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
roztwór do wstrzykiwań
Kyowa Kirin Limited
roztwór do wstrzykiwań
Roche Registration Limited

Poltram 100

Poltram 100

Poltram 50

Poltram 50

Tramal

Tramal

Tramal

Tramal

Gonapeptyl Daily

Clopixol Depot

Clopixol Depot

Fraxodi

Sandostatin

Sandostatin

Tisercin

Morphini sulfas WZF

Morphini sulfas WZF

Morphini sulfas WZF

Morphini sulfas WZF

Fraxiparine

Fraxiparine

Fraxiparine

Fraxiparine

Fraxiparine

Fraxodi

Fraxodi

Neoparin