Publikacje dla pacjentów

Witamy w dziale „Publikacje”.

W dziale tym można znaleźć artykuły dla pacjentów dotyczące praktycznych aspektów stosowania leków, podstawowe informacje związane z używaniem leków w różnych grupach pacjentów (tj. kobiety w ciąży i karmiące, dzieci oraz osoby starsze), przystępnie opracowane informacje na temat interakcji leków z innymi lekami, żywnością i alkoholem oraz krótkie opracowania dotyczące często spotykanych chorób i dolegliwości.

Specjaliści znajdą tu natomiast fachowe informacje na tematy najczęściej poruszane przez pacjentów CIL-u, krótkie opracowania dotyczące profilaktyki, edukacji zdrowotnej i komunikacji z pacjentem, a także artykuły o interakcjach leków oraz potrzebne w pracy zawodowej wykazy, skróty recepturowe etc.

Artykuły dla Pacjentów
Ryzyko zakrzepicy - środki antykoncepcyjne z drospirenonem

Drospirenon jest syntetycznym progestagenem, uzyskiwanym ze spironolactonu. Ma onpodobną strukturę do progesteronu i posiada działanie antyandrogenne oraz właściwościantymineralokortykosteroidowe. Funkcjonuje on na rynku od 2000 r. w preparatachantykoncepcyjnych w połączeniu z 30 mg etynyloestradiolu. Działanie antykoncepcyjne tych tabletek jest potwierdzone, jednak profil ich działań niepożądanych, szczególnie możliwośćpowodowania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, jest przedmiotem kontrowersji.

Interakcje leków w fazie farmakodynamicznej cz. I

Interakcje w fazie farmakodynamicznej polegają na wzajemnym modyfikowaniu czasu, siły i działania farmakologicznego przez równocześnie stosowane leki. Interakcje farmakodynamiczne nie wpływają na stężenie leku w osoczu i miejsce działania leku w przeciwieństwie do interakcji farmakokinetycznych, w których jeden lek modyfikując wchłanianie, dystrybucję, metabolizm lub eliminację drugiego leku zmienia w ten sposób jego stężenie w osoczu, a w konsekwencji stężenie leku w jego docelowym miejscu działania.

Interakcje leków w fazie farmakodynamicznej cz. II

W poniższym opracowaniu znajdą Państwo informacje z zakresu interakcji antagonistycznych, interakcji wynikających ze zmienionych mechanizmów transportu oraz interakcji związanych z zaburzeniami gospodarki wodno-elektrolitowej.

Hospitalizacje z powodu działań niepożądanych u starszych osób

W badaniu opublikowanym w The New England Journal of Medicine (NEJM) ocenia się, że każdego roku 99 628 starszych osób w USA przyjmowanych jest do szpitali z powodu działań niepożądanych.Autorzy badania wykorzystali dane z baz danych płatnika świadczeń i elektronicznego systemu nadzoru nad działaniami niepożądanymi i powikłaniami. Analizowano dane z izby przyjęć i następujących po nich hospitalizacji. Dane te zebrano z 58 ośrodków leczących dorosłych.

Interakcje leków ziołowych

Interakcje leków ziołowych

Nudności i wymioty w czasie stosowania chemioterapii.

Ogólne informacje na temat nudności i wymiotów w czasie stosowania chemioterapii

Interakcje leków w ogólnej praktyce

Interakcje leków występują wtedy, gdy działanie jednego leku jest zmieniane przez działanie innego leku, jedzenie, napoje lub ekspozycję na środowiskowe czynniki chemiczne (1). Jednakże nie wszystkie interakcje leków są klinicznie istotne. W poniższym artykule zostaną przedstawione w sposób ogólny najważniejsze zagadnienia z zakresu interakcji leków oraz ogólna analiza w jaki sposób można zarządzać interakcjami w codziennej praktyce klinicznej.

Interakcje na etapie wchłaniania leków

W pierwszy artykule z cyklu interakcje leków przypomnieliśmy Państwu najważniejsze zagadnienia dotyczące problemu interakcji leków w praktyce klinicznej oraz postępowania z pacjentem, który ze względu na stosowaną farmakoterapię jest narażony na wystąpienie istotnych interakcji. W tym oraz kolejnych artykułach zajmiemy się przybliżeniem Państwu zagadnień związanych z interakcjami farmakokinetycznymi w rozbiciu na poszczególne etapy drogi leku w ustroju, czyli począwszy od interakcji na etapie wchłaniania leku , wiązania z białkami, metabolizmu oraz wydalania.

Od cząsteczki chemicznej do leku w aptece.

Choroby towarzyszyły człowiekowi od początku powstania i prawdopodobnie już wtedy zaczęły się poszukiwania środków łagodzących różnego rodzaju dolegliwości i choroby. Pierwsze leki głównie roślinne i mineralne były efektem podpatrywanie natury a często zachowania zwierząt. W czasach w których królowała alchemia na tle poszukiwań kamienia filozoficznego i przemiany ołowiu w złoto odkrywanie leków wydawało się problemem drugorzędnym. Proces odkrywania nowych leków na przestrzeni dziejów zmieniał się wielokrotnie.

Interakcje na etapie metabolizmu leków cz. I

Większość leków ulega w organizmie chemicznej zmianie do związków, które są lepiej rozpuszczalne w wodzie i mogą być dzięki temu znacznie łatwiej wydalane z organizmu przez nerki.  Jeżeli tak by się nie działo, wiele leków mogłoby nieograniczenie długo przebywać w organizmie i nadal wywierałoby swoje działanie, gdyż związki rozpuszczalne w tłuszczach, po przesączeniu przez kłębki nerkowe, wchłaniają się zwrotnie w kanalikach nerkowych i nie mogą być wydalone. Te chemiczne zmiany określa się metabolizmem lub biotransformacją. Biotransformacji nie podlegają jedynie związki trudno rozpuszczalne w płynach ustrojowych i nie ulegające wchłanianiu z przewodu pokarmowego (węgiel leczniczy, parafina). Także łatwo rozpuszczalne elektrolity są wydalane w niezmienionej postaci.