Publikacje dla pacjentów

Witamy w dziale „Publikacje”.

W dziale tym można znaleźć artykuły dla pacjentów dotyczące praktycznych aspektów stosowania leków, podstawowe informacje związane z używaniem leków w różnych grupach pacjentów (tj. kobiety w ciąży i karmiące, dzieci oraz osoby starsze), przystępnie opracowane informacje na temat interakcji leków z innymi lekami, żywnością i alkoholem oraz krótkie opracowania dotyczące często spotykanych chorób i dolegliwości.

Specjaliści znajdą tu natomiast fachowe informacje na tematy najczęściej poruszane przez pacjentów CIL-u, krótkie opracowania dotyczące profilaktyki, edukacji zdrowotnej i komunikacji z pacjentem, a także artykuły o interakcjach leków oraz potrzebne w pracy zawodowej wykazy, skróty recepturowe etc.

Artykuły dla Pacjentów
Skróty recepturowe
Skróty recepturowe
Wykaz synonimów wybranych środków farmaceutycznych

Wykaz synonimów wybranych środków farmaceutycznych.

Interakcje na etapie wchłaniania leków

W pierwszy artykule z cyklu interakcje leków przypomnieliśmy Państwu najważniejsze zagadnienia dotyczące problemu interakcji leków w praktyce klinicznej oraz postępowania z pacjentem, który ze względu na stosowaną farmakoterapię jest narażony na wystąpienie istotnych interakcji. W tym oraz kolejnych artykułach zajmiemy się przybliżeniem Państwu zagadnień związanych z interakcjami farmakokinetycznymi w rozbiciu na poszczególne etapy drogi leku w ustroju, czyli począwszy od interakcji na etapie wchłaniania leku , wiązania z białkami, metabolizmu oraz wydalania.

Interakcje leków w ogólnej praktyce

Interakcje leków występują wtedy, gdy działanie jednego leku jest zmieniane przez działanie innego leku, jedzenie, napoje lub ekspozycję na środowiskowe czynniki chemiczne (1). Jednakże nie wszystkie interakcje leków są klinicznie istotne. W poniższym artykule zostaną przedstawione w sposób ogólny najważniejsze zagadnienia z zakresu interakcji leków oraz ogólna analiza w jaki sposób można zarządzać interakcjami w codziennej praktyce klinicznej.

Komunikacja specjalisty z pacjentem

W ostatnich latach wielu lekarzy, aptekarzy oraz specjalistów od komunikacji prowadziło ankiety i badania związane z komunikacją pomiędzy lekarzem i pacjentem oraz pacjentem i aptekarzem. W jednym z doniesień opublikowanych w czasopiśmie „Internal Medicine” w 2003 roku NT. komunikacji pomiędzy pacjentem chorym na cukrzycę a lekarzem autor stwierdził, że pacjenci nie pamiętają lub nie rozumieją przynajmniej 50% nowych informacji, które przekazał im lekarz. W celu poprawy zaistniałej sytuacji zaleca się, aby lekarz podczas wizyty sprawdzał, czy pacjent zrozumiał przekazane mu informacje oraz w jaki sposób będzie je wprowadzał do codziennego harmonogramu swoich zajęć. Problem słabego rozumienia przekazywanych treści dotyczy szczególnie pacjentów o niskim poziomie wykształcenia, mających trudności ze zrozumieniem przebiegu choroby i wdrożonej farmakoterapii. Badania powyższe wykazały również, iż lekarze tylko w przypadku 20% pacjentów upewniają się, czy komunikat został zrozumiany.

Komunikacja w pracy farmaceuty szpitalnego - cz.1

Badania prowadzone w wielu krajach UE oraz Stanach Zjednoczonych na przestrzeni ostatnich latach wykazały, że komunikacja specjalistów ochrony zdrowia z pacjentami jest często nieefektywna. Prowadzi to w konsekwencji do nie zrozumienia zaleceń lekarskich i nie stosowania się do nich lub też stosowania się tylko częściowego. Utrzymywanie się takiej sytuacji, szczególnie w przypadku osób z chorobami przewlekłymi, jest bardzo niekorzystne, ponieważ w efekcie prowadzi do zwiększania nakładów na leczenie takich chorych poprzez częstsze hospitalizacje, pogarszanie się stanu zdrowia i włączania do terapii nowych leków, których podawania można by uniknąć gdyby tylko pacjenci stosowali się do wcześniejszych zaleceń lekarskich.

Rozuwastatyna a ryzyko rabdomiolizy

Wartość systemu „żółtych kart” i wczesnego wykrywania nieznanych wcześniej powikłań(tzw. sygnałów) można ocenić na podstawie niedawno wykrytego ryzyka rabdomiolizy iwysokich dawek rozuwastatyny w Wielkiej Brytanii.

Rozuwastatyna a ryzyko rabdomiolizy

Wartość systemu „żółtych kart” i wczesnego wykrywania nieznanych wcześniej powikłań(tzw. sygnałów) można ocenić na podstawie niedawno wykrytego ryzyka rabdomiolizy iwysokich dawek rozuwastatyny w Wielkiej Brytanii.

Ryzyko zakrzepicy - środki antykoncepcyjne z drospirenonem

Drospirenon jest syntetycznym progestagenem, uzyskiwanym ze spironolactonu. Ma onpodobną strukturę do progesteronu i posiada działanie antyandrogenne oraz właściwościantymineralokortykosteroidowe. Funkcjonuje on na rynku od 2000 r. w preparatachantykoncepcyjnych w połączeniu z 30 mg etynyloestradiolu. Działanie antykoncepcyjne tych tabletek jest potwierdzone, jednak profil ich działań niepożądanych, szczególnie możliwośćpowodowania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, jest przedmiotem kontrowersji.