Publikacje dla pacjentów

Witamy w dziale „Publikacje”.

W dziale tym można znaleźć artykuły dla pacjentów dotyczące praktycznych aspektów stosowania leków, podstawowe informacje związane z używaniem leków w różnych grupach pacjentów (tj. kobiety w ciąży i karmiące, dzieci oraz osoby starsze), przystępnie opracowane informacje na temat interakcji leków z innymi lekami, żywnością i alkoholem oraz krótkie opracowania dotyczące często spotykanych chorób i dolegliwości.

Specjaliści znajdą tu natomiast fachowe informacje na tematy najczęściej poruszane przez pacjentów CIL-u, krótkie opracowania dotyczące profilaktyki, edukacji zdrowotnej i komunikacji z pacjentem, a także artykuły o interakcjach leków oraz potrzebne w pracy zawodowej wykazy, skróty recepturowe etc.

Artykuły dla Pacjentów
Od cząsteczki chemicznej do leku w aptece.

Choroby towarzyszyły człowiekowi od początku powstania i prawdopodobnie już wtedy zaczęły się poszukiwania środków łagodzących różnego rodzaju dolegliwości i choroby. Pierwsze leki głównie roślinne i mineralne były efektem podpatrywanie natury a często zachowania zwierząt. W czasach w których królowała alchemia na tle poszukiwań kamienia filozoficznego i przemiany ołowiu w złoto odkrywanie leków wydawało się problemem drugorzędnym. Proces odkrywania nowych leków na przestrzeni dziejów zmieniał się wielokrotnie.

Skróty recepturowe
Skróty recepturowe
Wykaz synonimów wybranych środków farmaceutycznych

Wykaz synonimów wybranych środków farmaceutycznych.

Interakcje na etapie wchłaniania leków

W pierwszy artykule z cyklu interakcje leków przypomnieliśmy Państwu najważniejsze zagadnienia dotyczące problemu interakcji leków w praktyce klinicznej oraz postępowania z pacjentem, który ze względu na stosowaną farmakoterapię jest narażony na wystąpienie istotnych interakcji. W tym oraz kolejnych artykułach zajmiemy się przybliżeniem Państwu zagadnień związanych z interakcjami farmakokinetycznymi w rozbiciu na poszczególne etapy drogi leku w ustroju, czyli począwszy od interakcji na etapie wchłaniania leku , wiązania z białkami, metabolizmu oraz wydalania.

Interakcje leków w ogólnej praktyce

Interakcje leków występują wtedy, gdy działanie jednego leku jest zmieniane przez działanie innego leku, jedzenie, napoje lub ekspozycję na środowiskowe czynniki chemiczne (1). Jednakże nie wszystkie interakcje leków są klinicznie istotne. W poniższym artykule zostaną przedstawione w sposób ogólny najważniejsze zagadnienia z zakresu interakcji leków oraz ogólna analiza w jaki sposób można zarządzać interakcjami w codziennej praktyce klinicznej.

Komunikacja specjalisty z pacjentem

W ostatnich latach wielu lekarzy, aptekarzy oraz specjalistów od komunikacji prowadziło ankiety i badania związane z komunikacją pomiędzy lekarzem i pacjentem oraz pacjentem i aptekarzem. W jednym z doniesień opublikowanych w czasopiśmie „Internal Medicine” w 2003 roku NT. komunikacji pomiędzy pacjentem chorym na cukrzycę a lekarzem autor stwierdził, że pacjenci nie pamiętają lub nie rozumieją przynajmniej 50% nowych informacji, które przekazał im lekarz. W celu poprawy zaistniałej sytuacji zaleca się, aby lekarz podczas wizyty sprawdzał, czy pacjent zrozumiał przekazane mu informacje oraz w jaki sposób będzie je wprowadzał do codziennego harmonogramu swoich zajęć. Problem słabego rozumienia przekazywanych treści dotyczy szczególnie pacjentów o niskim poziomie wykształcenia, mających trudności ze zrozumieniem przebiegu choroby i wdrożonej farmakoterapii. Badania powyższe wykazały również, iż lekarze tylko w przypadku 20% pacjentów upewniają się, czy komunikat został zrozumiany.

Interakcje leków ziołowych - przegląd

Podobnie do interakcji leków syntetycznych, interakcje lęków ziołowych z preparatami syntetycznymi mogą przebiegać w drodze interakcji farmakodynamicznych lub farmakokinetycznych.

Rozuwastatyna a ryzyko rabdomiolizy

Wartość systemu „żółtych kart” i wczesnego wykrywania nieznanych wcześniej powikłań(tzw. sygnałów) można ocenić na podstawie niedawno wykrytego ryzyka rabdomiolizy iwysokich dawek rozuwastatyny w Wielkiej Brytanii.

Rozuwastatyna a ryzyko rabdomiolizy

Wartość systemu „żółtych kart” i wczesnego wykrywania nieznanych wcześniej powikłań(tzw. sygnałów) można ocenić na podstawie niedawno wykrytego ryzyka rabdomiolizy iwysokich dawek rozuwastatyny w Wielkiej Brytanii.