Publikacje dla pacjentów

Witamy w dziale „Publikacje”.

W dziale tym można znaleźć artykuły dla pacjentów dotyczące praktycznych aspektów stosowania leków, podstawowe informacje związane z używaniem leków w różnych grupach pacjentów (tj. kobiety w ciąży i karmiące, dzieci oraz osoby starsze), przystępnie opracowane informacje na temat interakcji leków z innymi lekami, żywnością i alkoholem oraz krótkie opracowania dotyczące często spotykanych chorób i dolegliwości.

Specjaliści znajdą tu natomiast fachowe informacje na tematy najczęściej poruszane przez pacjentów CIL-u, krótkie opracowania dotyczące profilaktyki, edukacji zdrowotnej i komunikacji z pacjentem, a także artykuły o interakcjach leków oraz potrzebne w pracy zawodowej wykazy, skróty recepturowe etc.

Artykuły dla Pacjentów
Interakcje na etapie wchłaniania leków

W pierwszy artykule z cyklu interakcje leków przypomnieliśmy Państwu najważniejsze zagadnienia dotyczące problemu interakcji leków w praktyce klinicznej oraz postępowania z pacjentem, który ze względu na stosowaną farmakoterapię jest narażony na wystąpienie istotnych interakcji. W tym oraz kolejnych artykułach zajmiemy się przybliżeniem Państwu zagadnień związanych z interakcjami farmakokinetycznymi w rozbiciu na poszczególne etapy drogi leku w ustroju, czyli począwszy od interakcji na etapie wchłaniania leku , wiązania z białkami, metabolizmu oraz wydalania.

Interakcje leków w ogólnej praktyce

Interakcje leków występują wtedy, gdy działanie jednego leku jest zmieniane przez działanie innego leku, jedzenie, napoje lub ekspozycję na środowiskowe czynniki chemiczne (1). Jednakże nie wszystkie interakcje leków są klinicznie istotne. W poniższym artykule zostaną przedstawione w sposób ogólny najważniejsze zagadnienia z zakresu interakcji leków oraz ogólna analiza w jaki sposób można zarządzać interakcjami w codziennej praktyce klinicznej.

Komunikacja specjalisty z pacjentem

W ostatnich latach wielu lekarzy, aptekarzy oraz specjalistów od komunikacji prowadziło ankiety i badania związane z komunikacją pomiędzy lekarzem i pacjentem oraz pacjentem i aptekarzem. W jednym z doniesień opublikowanych w czasopiśmie „Internal Medicine” w 2003 roku NT. komunikacji pomiędzy pacjentem chorym na cukrzycę a lekarzem autor stwierdził, że pacjenci nie pamiętają lub nie rozumieją przynajmniej 50% nowych informacji, które przekazał im lekarz. W celu poprawy zaistniałej sytuacji zaleca się, aby lekarz podczas wizyty sprawdzał, czy pacjent zrozumiał przekazane mu informacje oraz w jaki sposób będzie je wprowadzał do codziennego harmonogramu swoich zajęć. Problem słabego rozumienia przekazywanych treści dotyczy szczególnie pacjentów o niskim poziomie wykształcenia, mających trudności ze zrozumieniem przebiegu choroby i wdrożonej farmakoterapii. Badania powyższe wykazały również, iż lekarze tylko w przypadku 20% pacjentów upewniają się, czy komunikat został zrozumiany.

Rozuwastatyna a ryzyko rabdomiolizy

Wartość systemu „żółtych kart” i wczesnego wykrywania nieznanych wcześniej powikłań(tzw. sygnałów) można ocenić na podstawie niedawno wykrytego ryzyka rabdomiolizy iwysokich dawek rozuwastatyny w Wielkiej Brytanii.

Rozuwastatyna a ryzyko rabdomiolizy

Wartość systemu „żółtych kart” i wczesnego wykrywania nieznanych wcześniej powikłań(tzw. sygnałów) można ocenić na podstawie niedawno wykrytego ryzyka rabdomiolizy iwysokich dawek rozuwastatyny w Wielkiej Brytanii.

Informacja o leku: Po co? Dla kogo? Za ile?

W poprzednich artykułach poruszaliśmy tematy związane z receptariuszem szpitalnym i komitetem terapeutycznym. Mówiliśmy o tym jak ważny jest wybór leków do receptariusza oraz jak ważną rolę odgrywa zbieranie i rozsyłanie informacji o lekach przed dokonaniem oceny danego leku i wprowadzenia go lub skreślenia z receptariusza szpitalnego. W związku z powyższym w niniejszym artykule chciałam zastanowić się razem z Państwem jakie narzędzia oceny leku mają dziś do dyspozycji szpitale w Polsce i jakimi narzędziami dysponują w praktyce farmaceuci i lekarze odpowiedzialni za funkcjonowanie komitetów terapeutycznych. Jak wygląda funkcjonowanie ośrodków informacji o leku na świecie i w Polsce, jakie bazy o lekach są dostępne za granicą i w naszym kraju? Poniżej przedstawiam kilka refleksji na ten temat licząc na Państwa uwagi i przemyślenia.

Pregabalina – myśli i próby samobójcze - lipiec 2010

Urząd ds. Zdrowia w Kanadzie (Health Canada) zwraca uwagę specjalistów ochrony zdrowia oraz pacjentów leczonych pregabaliną na ryzyko wystąpienia myśli i prób samobójczych. Pregabalina jest wskazana do leczenia bólu neuropatycznego, padaczki i uogólnionych zaburzeń lękowych. W Polsce jest dostępna pod nazwą Lyrica.

Pregabalina – myśli i próby samobójcze - lipiec 2010

Urząd ds. Zdrowia w Kanadzie (Health Canada) zwraca uwagę specjalistów ochrony zdrowia oraz pacjentów leczonych pregabaliną na ryzyko wystąpienia myśli i prób samobójczych. Pregabalina jest wskazana do leczenia bólu neuropatycznego, padaczki i uogólnionych zaburzeń lękowych. W Polsce jest dostępna pod nazwą Lyrica.

Nimesulid – minimalizacja ryzyka wystąp. uszk. wątroby - 9.07.2010

W maju 2007 roku Europejska Agencja Leków rozpoczęła szczegółowy przegląd danych dotyczących zaburzeń czynności wątroby związanych ze stosowaniem nimesulidu. Analizy te były prowadzone po otrzymaniu zgłoszeń o ciężkich przypadkach hepatotoksyczności, niekiedy zakończonych zgonem. Informacje te miały swoje źródło w zgłoszeniach NDL w Irlandii gdzie w następstwie ciężkich NDL nimesulid został zawieszony w stosowaniu przez tamtejszą Agencję Leków. Dnia 20 września 2007 roku Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków zakończył przegląd danych nimesulidu i zalecił utrzymanie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych do stosowania ogólnoustrojowego zawierających nimesulid. Jednak w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia uszkodzeń wątroby, EMA wymaga wprowadzenia zmian do druków informacyjnych (Charakterystyka Produktu Leczniczego i Ulotka Informacyjna dla Pacjenta), które uwypuklają zalecenia dotyczące stosowania nimesulidu.

Nimesulid – minimalizacja ryzyka wystąp. uszk. wątroby - 9.07.2010

W maju 2007 roku Europejska Agencja Leków rozpoczęła szczegółowy przegląd danych dotyczących zaburzeń czynności wątroby związanych ze stosowaniem nimesulidu. Analizy te były prowadzone po otrzymaniu zgłoszeń o ciężkich przypadkach hepatotoksyczności, niekiedy zakończonych zgonem. Informacje te miały swoje źródło w zgłoszeniach NDL w Irlandii gdzie w następstwie ciężkich NDL nimesulid został zawieszony w stosowaniu przez tamtejszą Agencję Leków. Dnia 20 września 2007 roku Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków zakończył przegląd danych nimesulidu i zalecił utrzymanie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych do stosowania ogólnoustrojowego zawierających nimesulid. Jednak w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia uszkodzeń wątroby, EMA wymaga wprowadzenia zmian do druków informacyjnych (Charakterystyka Produktu Leczniczego i Ulotka Informacyjna dla Pacjenta), które uwypuklają zalecenia dotyczące stosowania nimesulidu.