Publikacje dla pacjentów

Witamy w dziale „Publikacje”.

W dziale tym można znaleźć artykuły dla pacjentów dotyczące praktycznych aspektów stosowania leków, podstawowe informacje związane z używaniem leków w różnych grupach pacjentów (tj. kobiety w ciąży i karmiące, dzieci oraz osoby starsze), przystępnie opracowane informacje na temat interakcji leków z innymi lekami, żywnością i alkoholem oraz krótkie opracowania dotyczące często spotykanych chorób i dolegliwości.

Specjaliści znajdą tu natomiast fachowe informacje na tematy najczęściej poruszane przez pacjentów CIL-u, krótkie opracowania dotyczące profilaktyki, edukacji zdrowotnej i komunikacji z pacjentem, a także artykuły o interakcjach leków oraz potrzebne w pracy zawodowej wykazy, skróty recepturowe etc.

Artykuły dla Pacjentów
Interakcje leków w ogólnej praktyce

Interakcje leków występują wtedy, gdy działanie jednego leku jest zmieniane przez działanie innego leku, jedzenie, napoje lub ekspozycję na środowiskowe czynniki chemiczne (1). Jednakże nie wszystkie interakcje leków są klinicznie istotne. W poniższym artykule zostaną przedstawione w sposób ogólny najważniejsze zagadnienia z zakresu interakcji leków oraz ogólna analiza w jaki sposób można zarządzać interakcjami w codziennej praktyce klinicznej.

Komunikacja specjalisty z pacjentem

W ostatnich latach wielu lekarzy, aptekarzy oraz specjalistów od komunikacji prowadziło ankiety i badania związane z komunikacją pomiędzy lekarzem i pacjentem oraz pacjentem i aptekarzem. W jednym z doniesień opublikowanych w czasopiśmie „Internal Medicine” w 2003 roku NT. komunikacji pomiędzy pacjentem chorym na cukrzycę a lekarzem autor stwierdził, że pacjenci nie pamiętają lub nie rozumieją przynajmniej 50% nowych informacji, które przekazał im lekarz. W celu poprawy zaistniałej sytuacji zaleca się, aby lekarz podczas wizyty sprawdzał, czy pacjent zrozumiał przekazane mu informacje oraz w jaki sposób będzie je wprowadzał do codziennego harmonogramu swoich zajęć. Problem słabego rozumienia przekazywanych treści dotyczy szczególnie pacjentów o niskim poziomie wykształcenia, mających trudności ze zrozumieniem przebiegu choroby i wdrożonej farmakoterapii. Badania powyższe wykazały również, iż lekarze tylko w przypadku 20% pacjentów upewniają się, czy komunikat został zrozumiany.

Interakcje leków - podsumowanie

W 2004 roku łamach Journal of the American Pharmacists Association został opublikowany artykuł, w którym przedstawiono rezultaty badania sponsorowanego przez CDC (Centers for Disease Control and Prevention) mającego na celu wyłonienie najbardziej klinicznie istotnych interakcji występujących w lecznictwie otwartym, wyniki przedstawiamy poniżej.

Interakcje leków ziołowych

Interakcje leków ziołowych

Hospitalizacje z powodu działań niepożądanych u starszych osób

W badaniu opublikowanym w The New England Journal of Medicine (NEJM) ocenia się, że każdego roku 99 628 starszych osób w USA przyjmowanych jest do szpitali z powodu działań niepożądanych.Autorzy badania wykorzystali dane z baz danych płatnika świadczeń i elektronicznego systemu nadzoru nad działaniami niepożądanymi i powikłaniami. Analizowano dane z izby przyjęć i następujących po nich hospitalizacji. Dane te zebrano z 58 ośrodków leczących dorosłych.

Fibraty - zalecane jako leki drugiego rzutu - 22.10.2010

Europejska Agencja Leków (EMA) ogłosiła, że przegląd dotyczący bezpieczeństwa i skuteczności działania fibratów został zakończony. Z podsumowania zrobionego przez Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) wynika, że korzyści stosowania czterech fibratów: bezafibratu, ciprofibratu, fenofibratu i gemfibrozylu nadal przewyższają ryzyko ich stosowania u pacjentów z zaburzeniami gospodarki lipidowej. Jednakże CHMP zaleca aby fibraty nie były stosowane jako leki pierwszego rzutu, za wyjątkiem pacjentów, u których występuje poważna hipertriglicerynemia i pacjentów, u których statyny są przeciwwskazane, lub którzy nie tolerują statyn. Powyższe informacje potwierdzają wnioski, które były sformułowane przez CHMP Pharmacovigilance Working Party (PhVWP) w 2005 roku.

Bifosfoniany - aktualizacja druków inf. dot. złamań - 13.10.2010

Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności (FDA) informuje, że druki wszystkich produktów leczniczych z grupy bisfosfonianów zatwierdzone do stosowania w prewencji lub leczeniu osteoporozy będą poddane aktualizacji pod kątem informacji dotyczących ryzyka atypowych złamań podkrętarzowych kości udowej. Druki będą również zawierały nowe ograniczenia w stosowaniu , które będą opisywały wątpliwości dotyczące optymalnego czasu stosowania bisfosfonianów w leczeniu i/lub prewencji osteoporozy. Agencja stwierdza, że mimo, iż optymalna długość stosowania bisfosfonianów przy osteoporozie nie jest znana, to atypowe złamania mogą być łączone z długotrwałym przyjmowaniem bisfosfonianów. Dodatkowo będzie wymagane dostarczenie pacjentom przewodnika nt .leczenia bisfosfonianami. Ten przewodnik będzie opisywał objawy nietypowego złamania kości udowej i zalecenia zgłaszania tych objawów przez pacjentów lekarzowi prowadzącemu.

Statyny – ryzyko śródmiąższowej choroby płuc - październik 2010

Kanadyjski Urząd ds. Zdrowia (Health Canada) ostrzega specjalistów ochrony zdrowia, że przy stosowaniu statyn występuje ryzyko wystąpienia śródmiąższowej choroby płuc (ILD - interstitial lung disease). W kanadyjskim biuletynie działań niepożądanych (Canadian Adverse Reaction Newsletter) Health Canada stwierdza, że podczas ostatnich 15 lat zanotowano 29 przypadków wystąpienia ILD i podejrzewa się, że jest to związane ze stosowaniem statyn.

Statyny – ryzyko śródmiąższowej choroby płuc - październik 2010

Kanadyjski Urząd ds. Zdrowia (Health Canada) ostrzega specjalistów ochrony zdrowia, że przy stosowaniu statyn występuje ryzyko wystąpienia śródmiąższowej choroby płuc (ILD - interstitial lung disease). W kanadyjskim biuletynie działań niepożądanych (Canadian Adverse Reaction Newsletter) Health Canada stwierdza, że podczas ostatnich 15 lat zanotowano 29 przypadków wystąpienia ILD i podejrzewa się, że jest to związane ze stosowaniem statyn.

Leki przeciwhistaminowe w przeziębieniu i kaszlu u dzieci - luty 2010

Nowozelandzka Agencja Leków (Medsafe) informuje specjalistów opieki zdrowotnej, że stosowanie leków przeciwhistaminowych przy przeziębieniu i kaszlu u dzieci poniżej 6-go roku życia (oprócz tych zawierających bromoheksydynę) jest przeciwwskazane. To zalecenie jest zgodne z wydanymi na ten temat rekomendacjami z 2009 roku.