Publikacje dla pacjentów

Witamy w dziale „Publikacje”.

W dziale tym można znaleźć artykuły dla pacjentów dotyczące praktycznych aspektów stosowania leków, podstawowe informacje związane z używaniem leków w różnych grupach pacjentów (tj. kobiety w ciąży i karmiące, dzieci oraz osoby starsze), przystępnie opracowane informacje na temat interakcji leków z innymi lekami, żywnością i alkoholem oraz krótkie opracowania dotyczące często spotykanych chorób i dolegliwości.

Specjaliści znajdą tu natomiast fachowe informacje na tematy najczęściej poruszane przez pacjentów CIL-u, krótkie opracowania dotyczące profilaktyki, edukacji zdrowotnej i komunikacji z pacjentem, a także artykuły o interakcjach leków oraz potrzebne w pracy zawodowej wykazy, skróty recepturowe etc.

Artykuły dla Pacjentów
Skróty recepturowe
Skróty recepturowe
Od cząsteczki chemicznej do leku w aptece.

Choroby towarzyszyły człowiekowi od początku powstania i prawdopodobnie już wtedy zaczęły się poszukiwania środków łagodzących różnego rodzaju dolegliwości i choroby. Pierwsze leki głównie roślinne i mineralne były efektem podpatrywanie natury a często zachowania zwierząt. W czasach w których królowała alchemia na tle poszukiwań kamienia filozoficznego i przemiany ołowiu w złoto odkrywanie leków wydawało się problemem drugorzędnym. Proces odkrywania nowych leków na przestrzeni dziejów zmieniał się wielokrotnie.

Interakcje na etapie metabolizmu leków cz. I

Większość leków ulega w organizmie chemicznej zmianie do związków, które są lepiej rozpuszczalne w wodzie i mogą być dzięki temu znacznie łatwiej wydalane z organizmu przez nerki.  Jeżeli tak by się nie działo, wiele leków mogłoby nieograniczenie długo przebywać w organizmie i nadal wywierałoby swoje działanie, gdyż związki rozpuszczalne w tłuszczach, po przesączeniu przez kłębki nerkowe, wchłaniają się zwrotnie w kanalikach nerkowych i nie mogą być wydalone. Te chemiczne zmiany określa się metabolizmem lub biotransformacją. Biotransformacji nie podlegają jedynie związki trudno rozpuszczalne w płynach ustrojowych i nie ulegające wchłanianiu z przewodu pokarmowego (węgiel leczniczy, parafina). Także łatwo rozpuszczalne elektrolity są wydalane w niezmienionej postaci. 

Interakcje leków w fazie farmakodynamicznej cz. II

W poniższym opracowaniu znajdą Państwo informacje z zakresu interakcji antagonistycznych, interakcji wynikających ze zmienionych mechanizmów transportu oraz interakcji związanych z zaburzeniami gospodarki wodno-elektrolitowej.

Interakcje leków w fazie farmakodynamicznej cz. I

Interakcje w fazie farmakodynamicznej polegają na wzajemnym modyfikowaniu czasu, siły i działania farmakologicznego przez równocześnie stosowane leki. Interakcje farmakodynamiczne nie wpływają na stężenie leku w osoczu i miejsce działania leku w przeciwieństwie do interakcji farmakokinetycznych, w których jeden lek modyfikując wchłanianie, dystrybucję, metabolizm lub eliminację drugiego leku zmienia w ten sposób jego stężenie w osoczu, a w konsekwencji stężenie leku w jego docelowym miejscu działania.

Statyny – ryzyko śródmiąższowej choroby płuc - październik 2010

Kanadyjski Urząd ds. Zdrowia (Health Canada) ostrzega specjalistów ochrony zdrowia, że przy stosowaniu statyn występuje ryzyko wystąpienia śródmiąższowej choroby płuc (ILD - interstitial lung disease). W kanadyjskim biuletynie działań niepożądanych (Canadian Adverse Reaction Newsletter) Health Canada stwierdza, że podczas ostatnich 15 lat zanotowano 29 przypadków wystąpienia ILD i podejrzewa się, że jest to związane ze stosowaniem statyn.

Statyny – ryzyko śródmiąższowej choroby płuc - październik 2010

Kanadyjski Urząd ds. Zdrowia (Health Canada) ostrzega specjalistów ochrony zdrowia, że przy stosowaniu statyn występuje ryzyko wystąpienia śródmiąższowej choroby płuc (ILD - interstitial lung disease). W kanadyjskim biuletynie działań niepożądanych (Canadian Adverse Reaction Newsletter) Health Canada stwierdza, że podczas ostatnich 15 lat zanotowano 29 przypadków wystąpienia ILD i podejrzewa się, że jest to związane ze stosowaniem statyn.

Bifosfoniany - aktualizacja druków inf. dot. złamań - 13.10.2010

Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności (FDA) informuje, że druki wszystkich produktów leczniczych z grupy bisfosfonianów zatwierdzone do stosowania w prewencji lub leczeniu osteoporozy będą poddane aktualizacji pod kątem informacji dotyczących ryzyka atypowych złamań podkrętarzowych kości udowej. Druki będą również zawierały nowe ograniczenia w stosowaniu , które będą opisywały wątpliwości dotyczące optymalnego czasu stosowania bisfosfonianów w leczeniu i/lub prewencji osteoporozy. Agencja stwierdza, że mimo, iż optymalna długość stosowania bisfosfonianów przy osteoporozie nie jest znana, to atypowe złamania mogą być łączone z długotrwałym przyjmowaniem bisfosfonianów. Dodatkowo będzie wymagane dostarczenie pacjentom przewodnika nt .leczenia bisfosfonianami. Ten przewodnik będzie opisywał objawy nietypowego złamania kości udowej i zalecenia zgłaszania tych objawów przez pacjentów lekarzowi prowadzącemu.

Fibraty - zalecane jako leki drugiego rzutu - 22.10.2010

Europejska Agencja Leków (EMA) ogłosiła, że przegląd dotyczący bezpieczeństwa i skuteczności działania fibratów został zakończony. Z podsumowania zrobionego przez Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) wynika, że korzyści stosowania czterech fibratów: bezafibratu, ciprofibratu, fenofibratu i gemfibrozylu nadal przewyższają ryzyko ich stosowania u pacjentów z zaburzeniami gospodarki lipidowej. Jednakże CHMP zaleca aby fibraty nie były stosowane jako leki pierwszego rzutu, za wyjątkiem pacjentów, u których występuje poważna hipertriglicerynemia i pacjentów, u których statyny są przeciwwskazane, lub którzy nie tolerują statyn. Powyższe informacje potwierdzają wnioski, które były sformułowane przez CHMP Pharmacovigilance Working Party (PhVWP) w 2005 roku.

Rozyglitazon - nowe ograniczenia w stosowaniu - 18.11.2010

GSK i Kanadyjski Urząd ds. Leków (Health Canada) poinformowały, że zaktualizowano kanadyjską monografię produktów leczniczych zawierających rozyglitazon (Avandia – rozyglitazon, Avandamet – rozyglitazon i metformina, Avandaryl – rozyglitazon i glimepiryd). Wprowadzono do niej nowe ograniczenia dotyczące stosowania w.w. leków, zgodę pacjenta na rozpoczęcie i/lub kontynuowanie terapii tymi lekami oraz wprowadzono środki ostrożności związane z występowaniem ryzyka sercowo-naczyniowego. Produkty lecznicze zawierające rosiglitazon są obecnie zalecane wyłącznie u pacjentów z cukrzycą typu 2, u których stosowanie innych doustnych leków przeciwcukrzycowych w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym nie przyniosło oczekiwanych rezultatów odpowiedniej kontroli glikemii lub też inne leki przeciwcukrzycowe nie mogą być stosowane ze względu na przeciwwskazania lub nietolerancję tych leków przez pacjentów.