Publikacje dla pacjentów

Witamy w dziale „Publikacje”.

W dziale tym można znaleźć artykuły dla pacjentów dotyczące praktycznych aspektów stosowania leków, podstawowe informacje związane z używaniem leków w różnych grupach pacjentów (tj. kobiety w ciąży i karmiące, dzieci oraz osoby starsze), przystępnie opracowane informacje na temat interakcji leków z innymi lekami, żywnością i alkoholem oraz krótkie opracowania dotyczące często spotykanych chorób i dolegliwości.

Specjaliści znajdą tu natomiast fachowe informacje na tematy najczęściej poruszane przez pacjentów CIL-u, krótkie opracowania dotyczące profilaktyki, edukacji zdrowotnej i komunikacji z pacjentem, a także artykuły o interakcjach leków oraz potrzebne w pracy zawodowej wykazy, skróty recepturowe etc.

Artykuły dla Pacjentów
Co najczęściej zawierają tabletki na potencję

Na rynku jest kilkanaście produktów dla mężczyzn na potencję. Każdy z nich jest reklamowany jako jedyny skuteczny. Każdy ma rozpalać i ułatwiać im kontakty intymne.

Czy tabletki na odchudzanie sa skuteczne ?

Nie da się ukryć, że na obszarze naszego państwa z nadwagą walczy sporo jednostek. Co gorsza, nic nie wskazuje w tym miejscu też i na to, żeby w nadchodzącym czasie mogłoby się to zmienić. Trzeba bowiem pamiętać przede wszystkim o tym, że wielu Polaków odżywia się niezwykle niezdrowo.

Nowe wytyczne dotyczące sporządzania leków pediatrycznych

Nowe wytyczne dotyczące sporządzania leków pediatrycznych opublikowane przez Międzynarodową Federację Farmaceutyczną (FIP) oraz Swiatową Organizację Zdrowia (WHO)

Polifarmakoterapia u osób starszych a rola farmaceuty

W związku z postępującym rozwojem farmakoterapii, osobom starszym coraz częściej przepisuje się wiele leków jednocześnie.

Polifarmakoterapia u osób starszych a rola farmaceuty

W związku z postępującym rozwojem farmakoterapii, osobom starszym coraz częściej przepisuje się wiele leków jednocześnie.

Wytyczne - Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS

Monitorowanie niepożądanych działań leków na przykładzie leków stosowanych w reumatologii

Pomimo tego, że system nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii działa w Polsce od początku lat siedemdziesiątych wiedza o nim, a co za tym idzie zaangażowanie fachowych pracowników opieki zdrowotnej w zgłaszanie powikłań polekowych, jest ciągle niewystarczające. Wejście Polski do Unii Europejskiej, dostosowanie krajowych przepisów do prawa wspólnotowego bardzo powoli wpływa na poprawę sytuacji, ale nie pozwala jeszcze na wyciąganie wniosków na temat bezpieczeństwa stosowania danego leku czy grupy leków w oparciu o własne dane. Bez względu na to jakie leki weźmiemy pod uwagę, liczba opisów przypadków nie daje możliwości oceny statystycznej danego problemu. Dodatkowo przy małej liczbie zgłoszeń każdy czynnik zewnętrzny potrafi zaburzyć proporcje i w krótkim czasie pokazywać obraz sytuacji odmienny od dotychczasowego. Jak w soczewce zagadnienia te obrazują zgłoszenia odnoszące się do leków stosowanych w reumatologii.

Wytyczne dotyczące postępowania z lekami niebezpiecznymi w aptece szpitalnej

Problematyka ekspozycji personelu apteki szpitalnej oraz personelu oddziałów szpitalnych na leki niebezpieczne (hazardous drugs) oraz wytyczne postępowania z tymi lekami zajmują coraz więcej uwagi, zarówno instytucji nadzorujących bezpieczeństwo pracy jak i samych pracowników opieki zdrowotnej. Związane jest to z tym, że ustanowiona wiele lat temu lista leków niebezpiecznych, wraz z pojawianiem się nowych grup leków, stale się powiększa. Ostatnia wersja tej listy opublikowana przez NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) zawiera już 184 leki, w tym 87 zaliczanych do innych leków niż cytostatyczne. W poniższym artykule przedstawię podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem lekami niebezpiecznymi oraz kilka informacji w zakresie postępowania z tymi lekami w aptekach szpitalnych.

Raport FIP na temat ciągłego rozwoju zawodowego i szkolenia ustawicznego w farmacji

Pisaliśmy ostatnio o szkoleniu ciągłym farmaceutów i o tym w jakim kierunku zmierza edukacja podyplomowa w farmacji. W tym artykule chcieliśmy przybliżyć Państwu najważniejsze punkty z raportu Międzynarodowej Federacji Farmaceutycznej (FIP) i wnioski jakie się nasuwają po przeczytaniu tego ciekawego opracowania.

Co powinien wiedzieć pacjent korzystający z usług apteki

W związku z licznymi pytaniami jakie trafiają do nas od pacjentów i dotyczą możliwości uzyskania porady w aptece, przygotowaliśmy na ten temat kilka najważniejszych informacji w oparciu o przepisy Ustawy Prawo farmaceutyczne oraz Ustawy o Izbach Aptekarskich. W następnym numerze będziemy jeszcze wracali do tego tematu, w kontekście praw pacjenta.