Rola farmaceuty w żywieniu pozajelitowym

Temat żywienia pozajelitowego jest zagadnieniem bardzo szerokim i obejmującym żywienie pacjenta zarówno w warunkach szpitalnych jak i w domu (hospitalizacja domowa). Kraje UE mają różne doświadczenia w prowadzeniu żywienia pozajelitowego, ale wspólnym mianownikiem wszystkich krajów jest to, że od lat 80-tych XX w. farmaceuci odgrywają ważną rolę w zespołach żywienia pozajelitowego. W niniejszym artykule chciałam skupić się głównie roli farmaceuty w żywieniu klinicznym w Hiszpanii i we Francji. Dlaczego wybrałam te dwa kraje? Dlatego, że 10 lat temu zakończył się w Polsce duży program szkoleniowy dotyczący zarządzania lekiem w opiece zdrowotnej, prowadzony ze środków Unii Europejskiej "Tempus-Phare", w którym uczestniczyli, oprócz polskich farmaceutów, lekarzy i dyrektorów szpitali, także farmaceuci z aptek szpitalnych m.in. z Hiszpanii i z Francji. To właśnie w tych krajach, często po raz pierwszy, nasi farmaceuci szpitalni odbywali wizyty lub staże ucząc się nowej aktywności farmaceutów szpitalnych jaką jest m.in. sporządzanie mieszanin do żywienia pozajelitowego. Te wizyty zaowocowały później tworzeniem pierwszych pracowni żywienia pozajelitowego w szpitalach biorących udział w projekcie.

Źródła informacji o lekach; Przegląd źródeł dot. żywienia pozajelitowego

Źródła informacji o leku to temat bardzo obszerny i różnorodny. Dlatego też w niniejszym artykule zostaną poruszone jedynie aspekty praktyczne dotyczące dostępności do źródeł informacji o leku dla farmaceutów pracujących w aptekach szpitalnych.