Nowe wytyczne dotyczące sporządzania leków pediatrycznych

Nowe wytyczne dotyczące sporządzania leków pediatrycznych opublikowane przez Międzynarodową Federację Farmaceutyczną (FIP) oraz Swiatową Organizację Zdrowia (WHO)

W czerwcu b.r. FIP i WHO wydały wspólnie nowe wytyczne dotyczące leków stosowanych u dzieci w przypadku braku dostępnych produktów leczniczych dopuszczonych do użycia w tej populacji. Wytyczne zawierają praktyczne wskazówki dotyczące wielu istotnych zagadnień związanych ze sporządzaniem leków pediatrycznych.

Wstęp

Polifarmakoterapia u osób starszych a rola farmaceuty

W związku z postępującym rozwojem farmakoterapii, osobom starszym coraz częściej przepisuje się wiele leków jednocześnie. Wybór leku do prowadzenia terapii pacjenta często opiera się na wytycznych terapeutycznych dotyczących konkretnej jednostki chorobowej,  i nie zawsze uwzględnia występowanie  wielochorobowości, szczególnie u osób po 65 r. ż.

Wytyczne dotyczące postępowania z lekami niebezpiecznymi w aptece szpitalnej

Problematyka ekspozycji personelu apteki szpitalnej oraz personelu oddziałów szpitalnych na leki niebezpieczne (hazardous drugs) oraz wytyczne postępowania z tymi lekami zajmują coraz więcej uwagi, zarówno instytucji nadzorujących bezpieczeństwo pracy jak i samych pracowników opieki zdrowotnej. Związane jest to z tym, że ustanowiona wiele lat temu lista leków niebezpiecznych, wraz z pojawianiem się nowych grup leków, stale się powiększa. Ostatnia wersja tej listy opublikowana przez NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) zawiera już 184 leki, w tym 87 zaliczanych do innych leków niż cytostatyczne. W poniższym artykule przedstawię podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem lekami niebezpiecznymi oraz kilka informacji w zakresie postępowania z tymi lekami w aptekach szpitalnych.

Raport FIP na temat ciągłego rozwoju zawodowego i szkolenia ustawicznego w farmacji

Pisaliśmy ostatnio o szkoleniu ciągłym farmaceutów i o tym w jakim kierunku zmierza edukacja podyplomowa w farmacji. W tym artykule chcieliśmy przybliżyć Państwu najważniejsze punkty z raportu Międzynarodowej Federacji Farmaceutycznej (FIP) i wnioski jakie się nasuwają po przeczytaniu tego ciekawego opracowania.

Podstawowe zasady wdrażania i prowadzenia polityki antybiotykowej w szpitalu

Przedstawiliśmy ostatnio apel Europejskiego Stowarzyszenia Farmaceutów szpitalnych (EAHP) kierowany do wszystkich farmaceutów na świecie i dotyczący walki z opornością na antybiotyki. Gwałtownie wzrastające zagrożenie antybiotykoopornością  jest bowiem globalnym i narastającym problemem zdrowia publicznego. W związku z tym niezbędne jest podejmowanie konkretnych działań na poziomie każdego kraju i lokalnie na poziomie każdego szpitala oraz  prowadzenie odpowiedniej polityki antybiotykoterapii. Rosnąca lawinowo oporność na antybiotyki poważnie naraża na niebezpieczeństwo skuteczność uznanych standardów leczenia, a tym samym powoduje zagrożenie życia i zdrowia pacjentów

Stanowisko Międzynarodowej Federacji Farmaceutycznej dotyczące standardów zawodowych dla farmaceutów

Międzynarodowa Federacja Farmaceutyczna (FIP – International Pharmaceutical Federation) rekomenduje w swoim stanowisku opublikowanym we wrześniu ub. r. rozwój interdyscyplinarnych kodeksów etyki.

Informacja o leku: Po co? Dla kogo? Za ile?

W poprzednich artykułach poruszaliśmy tematy związane z receptariuszem szpitalnym i komitetem terapeutycznym. Mówiliśmy o tym jak ważny jest wybór leków do receptariusza oraz jak ważną rolę odgrywa zbieranie i rozsyłanie informacji o lekach przed dokonaniem oceny danego leku i wprowadzenia go lub skreślenia z receptariusza szpitalnego. W związku z powyższym w niniejszym artykule chciałam zastanowić się razem z Państwem jakie narzędzia oceny leku mają dziś do dyspozycji szpitale w Polsce i jakimi narzędziami dysponują w praktyce farmaceuci i lekarze odpowiedzialni za funkcjonowanie komitetów terapeutycznych. Jak wygląda funkcjonowanie ośrodków informacji o leku na świecie i w Polsce, jakie bazy o lekach są dostępne za granicą i w naszym kraju? Poniżej przedstawiam kilka refleksji na ten temat licząc na Państwa uwagi i przemyślenia.

Rekomendacje dobrej praktyki farmacji klinicznej - analiza recepty lekarskiej/zlecenia lekarskiego

W wielu krajach UE farmaceuci szpitalni zajmują się przeglądami lekowymi dla wybranych oddziałów i pacjentów. W różnych krajach ta usługa jest nazywana w różny sposób. W Wielkiej Brytanii farmaceuci nazywają to przeglądem stosowania leków (medicines use review), we Francji natomiast analizą recepty lekarskiej. Jest to aktywność przypisana do farmacji klinicznej i rozwijana w coraz większym stopniu ze względu na rosnące zapotrzebowanie na działania, które z jednej strony pomagają w prowadzeniu skutecznej i bezpiecznej farmakoterapii, a z drugiej, pomagają w wyeliminowaniu lub zminimalizowaniu błędów lekowych.

Dlaczego farmaceuci szpitalni powinni korzystać z wytycznych terapeutycznych?

W artykule zatytułowanym: „Rekomendacje dobrej praktyki farmacji klinicznej. Analiza recepty lekarskiej”, zastanawialiśmy się co jest głównym źródłem informacji o pacjencie hospitalizowanym, i na co trzeba zwrócić szczególną uwagę przy wykonywaniu analizy zlecenia lekarskiego. Dwa podstawowe elementy, od których powinniśmy zawsze rozpoczynać przegląd leków zastosowanych u pacjenta, to jego sytuacja kliniczna oraz wytyczne terapeutyczne, które dają wskazówki dotyczące postępowania leczniczego. Poniżej przedstawiamy więc Państwu kilka istotnych informacji na temat wytycznych terapeutycznych, które stanowią także cenne źródło informacji na temat farmakoterapii zalecanej w danej jednostce chorobowej.

Amerykańskie Towarzystwo Farmacji Klinicznej (ACCP) wydało kluczowy dokument z zakresu farmacji klinicznej

Amerykańskie Towarzystwo Farmacji Klinicznej (ACCP - American College of Clinical Pharmacists) wydało w tym roku kluczowy dokument dla wszystkich osób zaangażowanych w rozwój i ocenę usług farmacji klinicznej. Standardy Praktyki Farmaceutów Klinicznych (ACCP Standards of Practice for Clinical Pharmacists) dostarczają odpowiedzi na liczne pytania często zadawane przez decydentów oraz zarządzających opieką zdrowotną, śledzących postępy w zakresie usług farmacji klinicznej, a także szkoleniowców i instytucje odpowiedzialne za edukację, szkolenia i rozwój farmaceutów klinicznych oraz farmaceutów pracujących w innych obszarach. Końcowy dokument zawiera osiem standardów, które opisują kwalifikacje, odpowiedzialność, praktykę, prawa i obowiązki oraz rozwój zawodowy farmaceutów klinicznych.