Nudności i wymioty w czasie stosowania chemioterapii.

Ogólne informacje na temat nudności i wymiotów w czasie stosowania chemioterapii

Zgłaszanie niepożądanych działań leków - wskazówki

W systemie zbierania danych o powikłaniach polekowych powinny uczestniczyć osoby wykonujące zawody medyczne – lekarze medycyny, lekarze stomatologii, lekarze weterynarii, farmaceuci, pielęgniarki i położne.

Od cząsteczki chemicznej do leku w aptece.

Choroby towarzyszyły człowiekowi od początku powstania i prawdopodobnie już wtedy zaczęły się poszukiwania środków łagodzących różnego rodzaju dolegliwości i choroby. Pierwsze leki głównie roślinne i mineralne były efektem podpatrywanie natury a często zachowania zwierząt. W czasach w których królowała alchemia na tle poszukiwań kamienia filozoficznego i przemiany ołowiu w złoto odkrywanie leków wydawało się problemem drugorzędnym. Proces odkrywania nowych leków na przestrzeni dziejów zmieniał się wielokrotnie.

Difenhydramina

Difenhydramina jest pochodną etanolodiaminy i należy do leków przeciwhistaminowych I generacji. Jej główne działanie polega na konkurencji z histaminą o miejsca receptorowe zlokalizowane centralnie i obwodowo. Zapobiega tym samym interakcjom histamina-receptor i w następstwie tego połączenia hamuje działanie histaminy. Difenhydramina jest wysoce selektywna dla receptora histaminowego H1 (patrz tabela 1), ale wywiera również niewielki efekt na receptory H2 i H3. Difenhydramina aktywuje także receptory serotoninowe i α-adrenergiczne oraz blokuje muskarynowe receptory cholinergiczne. Difenhydramina jest wysoce lipofilną cząsteczką ,która bez trudu przenika barierę krew-mózg.

Leki a prowadzenie pojazdów

Wiele leków wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów. Według danych zaczerpniętych z literatury fachowej, zażywanie leków potencjalnie niebezpiecznych może być przyczyną powodowania nawet 10% wypadków drogowych. Trudno jest jednak ustalić dokładną liczbę wypadków będących następstwem stosowania leków.

Leki wywołujące lub nasilające refluks żołądkowo-jelitowy

Wiele dostępnych na rynku leków powoduje lub nasila objawy refluksu żołądkowo-jelitowego, między innymi poprzez zmniejszenie napięcia dolnego zwieracza przełyku.

Porfirie i leki

Zaczynamy nasz cykl prezentowania wartych uwagi i wiarygodnych źródeł informacji o lekach i terapiach od informacji na temat bezpiecznego stosowania leków w porfiriach. Dlaczego ten temat? Dlatego, że regularnie odpowiadamy na pytania lekarzy i pacjentów dotyczących tego tematu i dlatego, że dotychczas nie spotkaliśmy się z łatwo dostępnymi i aktualnymi źródłami na temat stosowania leków w porfiriach w języku polskim. Mamy nadzieję, że to krótkie opracowanie przyczyni się do ułatwienia Państwa codziennej pracy przez wskazanie wybranych przez nas źródeł.

Jak zapobiegać napadom migreny?

Zapobieganie napadom migreny zaczyna się od analizy czynników, które mogą takie napady wywołać. Może to być brak snu, stres, palenie papierosów, kawa, alkohol, stosowanie restrykcyjnej diety etc.

Jak poruszać się w gąszczu naukowej informacji o lekach?

W dobie nadmiaru informacji o lekach i terapiach oraz możliwości korzystania z wielu różnych źródeł, coraz ważniejsza staje się umiejętność docierania do wiarygodnej i przydatnej informacji w krótkim czasie. Każdy specjalista wie ile czasu można spędzić na szukaniu pełnej informacji o nowo zarejestrowanym leku, o jego „wyższości” nad już istniejącymi lekami stosowanymi w tych samych wskazaniach, czy też nad dotarciem do aktualnych wytycznych terapeutycznych.

O co pytają pacjenci?

Od tego numeru Biuletynu chcielibyśmy dzielić się z Państwem informacjami dotyczącymi zadawanych i publikowanych pytań w serwisie Centrum Informacji o Leku i omawianiem najciekawszych z nich. Zaczniemy od ogólnej charakterystyki pytań zadawanych przez pacjentów. W kolejnym numerze Biuletynu przedstawimy Państwu tematykę pytań od specjalistów, a następnie zestawimy te dwie grupy między sobą, aby można było zobaczyć podobieństwa i różnice dotyczące zagadnień interesujących pacjentów i specjalistów.