Konferencja GERPAC, 7-9.10.2015 r. Półwysep Giens, Francja

Tegoroczna konferencja GERPAC (Grupa Oceny i Badań nad Ochroną w Środowisku Kontrolowanym) odbyła się już po raz 18-ty od czasu utworzenia stowarzyszenia, w tym po raz 13-ty jako ważne wydarzenie europejskie, skupiające nie tylko uczestników z Francji, ale także z Belgii, Hiszpanii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Szwajcarii, Włoch, Polski oraz spoza Europy - Kanady i USA. W konferencji uczestniczyło blisko 500 osób.

XX Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Farmacji Szpitalnej - Hamburg 2015

W tym roku Kongres EAHP odbędzie się w Niemczech, w Hamburgu pod hasłem „Program działań farmaceuty szpitalnego – bezpieczeństwo pacjenta na pierwszym miejscu.”

Międzynarodowa Konferencja "Komunikacja kliniczna – współczesne standardy nauczania”

W dniach 24 i 25 września 2015 roku w Krakowie odbyła się pierwsza Międzynarodowa Konferencja pt. „Komunikacja kliniczna – współczesne standardy nauczania”.

18-ty Kongres EAHP, Paryż, 13 – 15 marca 2013 r.

„Poprawa wyników leczenia: wspólna odpowiedzialność” – pod tym hasłem toczyły się w tym roku obrady 18-tego Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Szpitalnych (EAHP). Farmaceuci szpitalni z kilkudziesięciu krajów świata spotkali się na wspólnych wykładach i warsztatach w Pałacu Kongresowym w Paryżu, aby zastanawiać się nad przyszłością zawodu i nowymi trendami w farmacji szpitalnej. Trendy te wyraźnie zmierzają w kierunku coraz większego współdziałania farmaceuty z innymi specjalistami ochrony zdrowia na rzecz poprawy opieki nad pacjentem hospitalizowanym.

Sprawozdanie z konferencji „Bezpieczna farmakoterapia – jeden problem, różne spojrzenia”

Niedawno we Wrocławiu zakończyła się dwudniowa konferencja „Bezpieczna farmakoterapia – jeden problem, różne spojrzenia”, której głównym organizatorem była Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w osobach prof. Anny Wieli-Hojeńskiej oraz dr Magdaleny Hurkacz.