Leki przeciwbólowe – cz.1

Ból zgodnie z definicją Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań nad Bólem (International Association for the Study of Pain) jest nieprzyjemnym uczuciem sensorycznym i emocjonalnym, które związane jest z ostrym lub zagrażającym uszkodzeniem tkanek lub opisywany jest za pomocą określenia takiego uszkodzenia. Ból może być ostry lub przewlekły, a fizjologicznie można go jeszcze podzielić na dwa typy: nocyceptywny i neuropatyczny.

Leki przeciwbólowe – cz.2

Termin opioidy w szerokim znaczeniu odnosi się do wszystkich związków pokrewnych opium. Natomiast opiaty są to leki wytwarzane z opium. Należą do nich produkty naturalne takie jak morfina ,kodeina i tebaina oraz wiele pochodnych syntetycznych. Działanie przeciwbólowe egzogennych opioidów polega na ich powinowactwie do receptorów istniejących dla endogennych opioidów (enkefalin, β-endorfiny, dynorfiny). Do trzech klasycznych typów receptorów opioidowych należą receptory MOP (stara nazwa mi-μ), DOP (delta-δ), KOP (kapa-κ). Każdy z nich wykazuje swoistą dystrybucje anatomiczną w mózgu , rdzeniu kręgowym i na obwodzie. Działanie opioidów na OUN odzwierciedlane jest przez wiązanie z w/w receptorami, co daje następujące skutki:

Leki przeciwbólowe – cz.3

W dwóch poprzednich artykułach o lekach przeciwbólowych przypomnieliśmy najważniejsze informacje dotyczące leczenia bólu, leków nieopioidowych oraz opioidów. W tym artykule, ostatnim z tego cyklu, chcemy Państwu przedstawić pozostałe leki stosowane dodatkowo w leczeniu bólu, często wówczas gdy zastosowanie jednego lub dwóch leków przeciwbólowych nie przynosi pożądanego efektu.

Bezpieczeństwo stosowania leków przeciwbólowych

Informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania leków przeciwbólowych.

Niesterydowe leki przeciwzapalne - NLPZ

Poniższy artykuł poświecony jest działaniom niepożądanym żołądkowo-jelitowym występującym podczas stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych a rozpoczynamy go w sposób niekonwencjonalny – od testu, który sprawdza wiadomości na ten temat. W drugiej części przytaczamy odpowiedzi na zawarte w teście pytania. Test został opracowany przez kolegów z centrum informacji o leku przy Szpitalu Klinicznym w Rennes we Francji i został przekazany do publikacji także w języku polskim. Mamy nadzieję, że taka forma artykułu okaże się dla Państwa ciekawa.

Ibuprofen – niesteroidowy lek przeciwzapalny

Niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ), pochodna kwasu propionowego, wykazująca działanie przeciwgorączkowe, przeciwbólowe i przeciwzapalne. Ibuprofen jest racemiczną mieszaniną enancjomerów S(+) i R(-). Za leczniczą aktywność odpowiedzialny jest izomer S(+)-ibuprofen (deksibuprofen) . Ibuprofen hamuje nieselektywnie cyklooksygenazy: COX-1 (synteza prostaglandyn spełniających funkcje fizjologiczne) i COX-2 (synteza prostaglandyn prozapalnych w miejscu zapalenia). Uważa się, że za działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe odpowiada inhibicja izoenzymy COX-2, a za działania niepożądane wpływające na błony śluzowe przewodu pokarmowego i krzepnięcie krwi odpowiada inhibicja izoenzymu COX-1.

Paracetamol - co nowego?

Paracetamol. Sięgamy po niego w aptece codziennie po kilka, kilkanaście a nawet kilkadziesiąt razy. Polecamy go różnym pacjentom jako sprawdzony i bezpieczny lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy. Czy może nas - farmaceutów, jeszcze czymś zaskoczyć? Czy wiemy o nim wszystko? Czy śledzimy na bieżąco nowe doniesienia o jego skuteczności i bezpieczeństwie? A może ograniczamy się raczej do stwierdzenia.”Paracetamol – tak polecam”.

Niesterydowe leki przeciwzapalne - NLPZ a ryzyko sercowo-naczyniowe

W poprzednim artykule z serii dot. niesteroidowych leków przeciwzapalnych omówiliśmy działania niepożądane żołądkowo-jelitowe, natomiast w bieżącym przybliżamy Państwu opracowanie dotyczące leków NLPZ i ryzyka sercowo-naczyniowego. W ubiegłym roku Europejska Agencja Leków rozpoczęła przegląd danych naukowych dotyczących stosowania NLPZ oraz ryzyka wystąpienia zawału serca, udaru i innych zdarzeń zakrzepowych mających związek z przyjmowanymi lekami z tej grupy. Poniżej przedstawiamy dotychczasowe ustalenia i zalecenia EMA dotyczące leków NLPZ.