Działania niepożądane psychiatryczne częste u dzieci

Szwedzcy badacze stwierdzili, że u dzieci dość często zgłaszano działania niepożądane psychiatryczne. Przeanalizowali oni dane ze szwedzkiego rejestru informacji o lekach, aby znaleźć pojedyncze przypadki działań niepożądanych zgłoszone w okresie od 2001 do 2010 roku, które opisywały powikłania psychiczne w populacji dzieci i młodzieży poniżej 18 lat. Z danych wyszukano wiek i płeć pacjentów oraz stan rejestracji danego leku.

Odrębności farmakoterapii u dzieci

Bezpieczeństwo pacjenta stanowi priorytet współczesnej farmakoterapii. Problem ten nabiera szczególnego znaczenia w pediatrii, ponieważ zmiany zachodzące wrozwijającym się organizmie, a przede wszystkim zmiany w farmakokinetyce leków, mogą zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia działań ubocznych.

Leki pediatryczne

W związku z tym, iż do Centrum Informacji o Leku napływa dużo pytań o leki stosowane u dzieci i biorąc pod uwagę dyskusje toczące się na temat leków pediatrycznych w różnych gremiach naukowych, postanowiliśmy przybliżyć Państwu niektóre aspekty tego zagadnienia. W niniejszym opracowaniu omówione zostaną jedynie ogólne problemy związane z lekami pediatrycznymi. W następnych numerach Biuletynu będziemy przedstawiać wybrane pytania od lekarzy, farmaceutów i pacjentów oraz dyskusje na temat wytycznych wprowadzanych w pediatrii. Będziemy się też dzielili z Państwem praktycznymi problemami związanymi z dzieleniem, kruszeniem, proszkowaniem i rozcieńczaniem leków, które nie posiadają postaci pediatrycznej lub wskazań do podawania u małych pacjentów, a są stosowane w lecznictwie. Przedstawiać także będziemy ciekawe inicjatywy podejmowane w zakresie leków pediatrycznych w Polsce i za granicą.