Polifarmakoterapia u osób starszych a rola farmaceuty

W związku z postępującym rozwojem farmakoterapii, osobom starszym coraz częściej przepisuje się wiele leków jednocześnie. Wybór leku do prowadzenia terapii pacjenta często opiera się na wytycznych terapeutycznych dotyczących konkretnej jednostki chorobowej,  i nie zawsze uwzględnia występowanie  wielochorobowości, szczególnie u osób po 65 r. ż.

Przypadek kliniczny - opieka farmaceutyczna

Niepraktykowanie opieki farmaceutycznej powoduje wyrwanie zębów u pacjenta. Poniższy przykład, z życia wzięty, opisuje taką właśnie sytuację.

Farmacoterapia Social

Farmacoterapia Social (Farmakoterapia Społeczna) to inicjatywa dr n. farm. Manuela Machuca z Sewilli mająca na celu przybliżanie i promowanie opieki farmaceutycznej wśród pacjentów oraz specjalistów opieki zdrowotnej, a także prowadzenie badań i programów szkoleniowych w tym zakresie. Farmakoterapia społeczna, oprócz wiedzy o lekach, bierze także pod uwagę postawy, zachowania oraz doświadczenia pacjentów dotyczące ich chorób. W ten sposób praca z pacjentem nad poprawą wyników farmakoterapii staje się bardziej skuteczna i satysfakcjonująca zarówno dla pacjenta jak i farmaceuty.

Siedem brudnych butów farmaceuty

Chcemy przedstawić Państwu artykuł opisujący koncepcję “siedmiu brudnych butów” wg dr Manuela Machuca z Hiszpanii – eksperta i praktyka opieki farmaceutycznej. Koncepcja ta dotyczy obecnej sytuacji zawodowej farmaceutów a powstała w oparciu o jedno z najbardziej znanych wystąpień portugalskiego pisarza i myśliciela naszych czasów – Mia Couto.