Wytyczne - Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS

Wytyczne - Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Wytyczne - Polskie Towarzystwo Ginekologiczne

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

Wytyczne - Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Wytyczne - Polskie Towarzystwo Nefrologiczne

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego

Wytyczne - Polskie Towarzystwo Pediatryczne

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

 

Narodowy Program Ochrony Antybiotyków

Narodowy Program Ochrony Antybiotyków powołany został w 2004 roku na mocy zarządzenia Ministra Zdrowia. Kierownictwo Programu powierzono Zespołowi Pionu Mikrobiologii Klinicznej i Profilaktyki Zakażeń w Narodowym Instytucie Leków (byłym Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego). Zgodnie z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia oraz Unii Europejskiej Program ma charakter interdyscyplinarny, dotyczy stosowania antybiotyków w różnych dziedzinach gospodarki, a w szczególności w medycynie, weterynarii oraz rolnictwie.

Wytyczne - Polskie Towarzystwo Angiologiczne

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Angiologicznego

Wytyczne - Polskie Towarzystwo Chorób Płuc

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc

Wytyczne - Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

Wytyczne - Polskie Towarzystwo Reumatologiczne

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Wytyczne - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Wytyczne - Polskie Towarzystwo Diabetologiczne

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Wytyczne - Polskie Towarzystwo Transplantacyjne

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego

Wytyczne - Polskie Towarzystwo Hepatologiczne

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego

Wytyczne - Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Wytyczne - Polskie Towarzystwo Onkologiczne

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

Wytyczne - Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologiczne

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologicznego

Wytyczne - Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu

Wytyczne - Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego