Leki refundowane

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
AbasaglarInsulinum glargine
100 j.m./ml
roztwór do wstrzykiwań we wkładzie
10 wkł.po 3 ml
AbilifyAripiprazolum
15 mg
tabl.
28 szt.
Abilify MaintenaAripiprazolum
400 mg
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu
1 fiol.
AbraPaski do oznaczania glukozy we krwi
test paskowy
50 pasków
AbraPaski do oznaczania glukozy we krwi
test paskowy
50 pasków
AbsenorNatrii valproas
300 mg
tabl. o przedłużonym uwalnianiu
100 szt. (1 blist.po 100 szt.)
AbsenorNatrii valproas
300 mg
tabl. o przedłużonym uwalnianiu
100 szt. (1 blist.po 100 szt.)
AbsenorNatrii valproas
500 mg
tabl. o przedłużonym uwalnianiu
100 szt. (1 blist.po 100 szt.)
AbsenorNatrii valproas
500 mg
tabl. o przedłużonym uwalnianiu
100 szt. (1 blist.po 100 szt.)
AccofilFilgrastimum
30 mln j./0,5 ml
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji
1 amp.-strz.
AccofilFilgrastimum
30 mln j./0,5 ml
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji
5 amp.-strz.
AccofilFilgrastimum
30 mln j./0,5 ml
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji
7 amp.-strz.
AccofilFilgrastimum
48 mln j./0,5 ml
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji
1 amp.-strz.
AccofilFilgrastimum
48 mln j./0,5 ml
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji
5 amp.-strz.
AccofilFilgrastimum
48 mln j./0,5 ml
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji
7 amp.-strz.
AccordeonOxycodonum
10 mg
tabl. o przedłużonym uwalnianiu
100 szt.
AccordeonOxycodonum
10 mg
tabl. o przedłużonym uwalnianiu
100 szt.
AccordeonOxycodonum
10 mg
tabl. o przedłużonym uwalnianiu
60 szt.
AccordeonOxycodonum
10 mg
tabl. o przedłużonym uwalnianiu
60 szt.
AccordeonOxycodonum
20 mg
tabl. o przedłużonym uwalnianiu
100 szt.
AccordeonOxycodonum
20 mg
tabl. o przedłużonym uwalnianiu
100 szt.
AccordeonOxycodonum
20 mg
tabl. o przedłużonym uwalnianiu
60 szt.
AccordeonOxycodonum
20 mg
tabl. o przedłużonym uwalnianiu
60 szt.
AccordeonOxycodonum
40 mg
tabl. o przedłużonym uwalnianiu
100 szt.
AccordeonOxycodonum
40 mg
tabl. o przedłużonym uwalnianiu
100 szt.
AccordeonOxycodonum
5 mg
tabl. o przedłużonym uwalnianiu
100 szt.
AccordeonOxycodonum
5 mg
tabl. o przedłużonym uwalnianiu
100 szt.
AccordeonOxycodonum
80 mg
tabl. o przedłużonym uwalnianiu
100 szt.
AccordeonOxycodonum
80 mg
tabl. o przedłużonym uwalnianiu
100 szt.
Accu-Chek ActivePaski do oznaczania glukozy we krwi
test paskowy
50 pasków
Accu-Chek ActivePaski do oznaczania glukozy we krwi
test paskowy
50 pasków
Accu-Chek PerformaPaski do oznaczania glukozy we krwi
test paskowy
50 szt.
Accu-Chek PerformaPaski do oznaczania glukozy we krwi
test paskowy
50 szt.
Accupro 10Quinaprilum
10 mg
tabl. powl.
30 szt. (3 blist.po 10 tabl.)
Accupro 20Quinaprilum
20 mg
tabl. powl.
30 szt. (3 blist.po 10 tabl.)
Accupro 20Quinaprilum
20 mg
tabl. powl.
30 tabl.
Accupro 40Quinaprilum
40 mg
tabl. powl.
28 szt. (4 blist.po 7 tabl.)
Accupro 5Quinaprilum
5 mg
tabl. powl.
30 szt. (3 blist.po 10 tabl.)
Acenocumarol WZFAcenocoumarolum
4 mg
tabl.
60 szt.
15 mg
tabl.
30 szt. (1 blist.po 30 szt.)
5 mg
tabl.
30 szt. (1 blist.po 30 szt.)
Acidum zoledronicum medacAcidum zoledronicum
4 mg/100 ml
roztwór do infuzji
1 but.po 100 ml
AcitrenAcitretinum
10 mg
kaps. twarde
100 szt.
AcitrenAcitretinum
10 mg
kaps. twarde
30 szt.
AcitrenAcitretinum
25 mg
kaps. twarde
100 szt.
AcitrenAcitretinum
25 mg
kaps. twarde
30 szt.
AclotinTiclopidinum
0,25 g
tabl. powl.
20 szt. (1 blist.po 20 szt.)
AclotinTiclopidinum
0,25 g
tabl. powl.
60 szt. (3 blist.po 20 szt.)
ActelsarTelmisartanum
40 mg
tabl.
28 szt.
ActelsarTelmisartanum
80 mg
tabl.
28 szt.