Leki oznaczone kategorią kodu ATC: A10AD01

zawiesina do wstrzykiwań
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
zawiesina do wstrzykiwań
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
zawiesina do wstrzykiwań
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
zawiesina do wstrzykiwań
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
zawiesina do wstrzykiwań
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
zawiesina do wstrzykiwań
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
zawiesina do wstrzykiwań
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
zawiesina do wstrzykiwań
BIOTON S.A.
zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie
Novo Nordisk A/S
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie
Eli Lilly Nederland B.V.