Kod ATC: 
B05
Preparaty krwiozastępcze i roztwory do wlewów