Leki oznaczone kategorią kodu ATC: C01DA14

tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Merus Labs Luxco II S.a R.L.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Pfizer Europe MA EEIG
tabletki
Vitabalans Oy
tabletki powlekane
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
tabletki
VEDIM Sp. z o.o.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Merus Labs Luxco II S.a R.L.
tabletki
Accord Healthcare Limited